Dialogové okno Vložit oddíl

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto dialogové okno slouží k přidání oddílů do tabulky ShapeSheet. U vybraného obrazce jsou v tomto dialogovém okně oddíly ShapeSheet, které nejsou aktuálně k dispozici, zobrazeny šedě.

Uživatelem definované buňky

Vloží oblast pojmenovatelných buněk k zadání vzorců a konstant, na které odkazují jiné buňky a nástroje doplňků. Na rozdíl od vzorců pracovní tabulky jsou uživatelem definované buňky přenosné – například pokud je obrazec, který odkazuje na uživatelem definovanou buňku na stránce, zkopírován na jinou stránku, která neobsahuje stejnou uživatelem definovanou buňku, je tato buňka přidána ke stránce. Jestliže již stránka takovou uživatelem definovanou buňku obsahuje, obrazec jednoduše odkazuje na příslušnou buňku za účelem získání její hodnoty.

Přizpůsobení dat

Vloží část umožňující přiřadit uživatelem definovaná data k obrazci, skupině, stránce nebo dokumentu.

Hypertextové odkazy

Vloží oddíl, který obsahuje buňky k vytvoření odkazu mezi obrazcem nebo stránkou výkresu a jinou stránkou výkresu, jiným souborem nebo webovou stránkou.

Spojovacích bodů

Vloží oddíl, který obsahuje řádek a buňky pro jednotlivé spojovací body definované pro obrazec nebo skupinu.

Akce

Vloží oddíl, který obsahuje řádky popisující názvy vlastních příkazů, které se zobrazí v místní nabídce obrazce nebo stránky (po klepnutí pravým tlačítkem) nebo v místní nabídce inteligentní značky, a určuje akce, které příkazy provedou.

Ovládací prvky

Vloží oddíl, který obsahuje řádek a buňky pro souřadnice X a Y a chování jednotlivých ovládacích úchytů pro obrazec nebo skupinu.

Revidující

Vloží oddíl pro informace recenzenta, jako je například jméno, iniciály a barva přiřazená recenzentovi.

Pořizování poznámek

Vloží oddíl pro informace značky poznámky, například pro řetězec umístění, data a poznámky.

Geometrie

Vloží oddíl pro souřadnice vrcholů čar a oblouků, ze kterých se skládá příslušný obrazec. Jestliže má obrazec více cest, může mít pro každou cestu oddíl Geometry, nebo může být popsáno více cest pomocí řádků MoveTo (Přesunout) ve stejném oddíle Geometry.

Elipsa

Vloží řádek Ellipse (Elipsa) do oddílu Geometry (Geometrie), který obsahuje souřadnice X a Y středového bodu elipsy a dva body na elipse. Buňky X a Y představují souřadnice x a y středového bodu. Buňky A a B představují souřadnice x,y jednoho bodu elipsy a buňky C a D představují souřadnice x,y druhého bodu.

Oddíl Geometry, který obsahuje řádek Ellipse nebo InfiniteLine (Nekonečná čára), by neměl obsahovat žádné jiné řádky.

Nekonečné čáry

Vloží řádek InfiniteLine (Nekonečná čára) do oddílu Geometry (Geometrie), který obsahuje souřadnice X a Y dvou bodů na nekonečné čáře, které představují buňky X, Y, A a B. Buňky X a Ypředstavují první bod a buňky A a B představují druhý bod.

Oddíl Geometry, který obsahuje řádek Ellipse nebo InfiniteLine, by neměl obsahovat žádné jiné řádky.

Pomocná

Vloží oddíl, který lze použít jako pracovní oblast pro zadání a testování vzorců, na které odkazují další buňky.

Transformace textu

Vloží oddíl pro umístění informací o textovém bloku obrazce.

Členství ve vrstvách

Vloží oddíl pro vrstvy, ke kterým je přiřazen obrazec.

Vrstvy

Vloží oddíl pro vrstvy definované ze stránky a sadu vlastností pro jednotlivé vrstvy.

Inteligentní značky

Vloží oddíl pro inteligentní značky, které se mohou zobrazit v obrazci. Každá inteligentní značka vyžaduje nějakou akci.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×