Dialogové okno Vložit název

Toto dialogové okno slouží k zadání názvu buňky, který má být vložen do vzorce pro buňku tabulky ShapeSheet. Název buňky je vložen v místě kurzoru na řádku vzorce. (Chcete-li povolit příkaz Název v nabídce Vložit, je třeba klepnutím umístit kurzor na řádek vzorce.)

Vybrat název

Obsahuje seznam názvů buněk v otevřené tabulce ShapeSheet.

Vložit

Vloží vybraný název buňky do vzorce. V místě kurzoru můžete vkládat názvy buněk za sebou.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×