Dialogové okno Vlastnosti zástupce předlohy

Vlastnosti

Název

Určuje název, který se zobrazí pod ikonou předlohy v okně vzorníku.

Nápověda

Určuje text, který se zobrazí, pokud nastavíte ukazatel myši na ikonu předlohy v okně vzorníku. Chcete-li změnit text, zadejte nový text do pole Nápověda.

Velikost ikony

Vyberte možnost Normální, Vysoká, Široká nebo Dvojnásobná. Výchozí velikost ikony je Normální.

  • Možnost Vysoká má stejnou šířku jako Normální, ale dvojnásobnou výšku.

  • Možnost Široká má stejnou výšku jako Normální, ale dvojnásobnou šířku.

  • Možnost Dvojnásobná má dvojnásobnou šířku a výšku, než možnost Normální.

Zarovnat název zástupce

Určuje, jak je název zarovnán.

Cíl

Předloha

Určuje předlohu, ze které byl zástupce vytvořen.

Vzorník

Určuje vzorník, do kterého předloha zástupce patří.

Upřesnit

Akce při umístění

Určuje hodnoty buňky ShapeSheet, které mají být nastaveny po přetažení zástupce na stránku. Chcete-li například přiřadit červenou barvu výplně k obrazci při jeho přetažení na stránku výkresu, zadejte následující příkaz:

FillForegnd = 2

Po sobě jdoucí hodnoty buněk oddělte středníky.

Nápověda k obrazci

Informace zadané v tomto poli závisí na tom, jakou nápovědu má zástupce používat.

  • Chcete-li použít nápovědu předlohy, ponechejte pole prázdné.

  • Chcete-li nastavit nápovědu předlohy, klepněte na předlohu pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Upravit předlohu, klepněte na položku Upravit obrazec předlohy, vyberte předlohu v okně pro úpravy a klepněte na příkazSpeciální. Použijte následující syntaxi:

NÁZEV_SOUBORU!klíčové_slovo nebo NÁZEV_SOUBORU!#Číslo

  • Název souboru je soubor nápovědy systému Windows (soubor HLP nebo CHM).

  • Klíčové slovo je indexový termín přidružený k tomuto tématu nápovědy.

  • Číslo je číselné ID odkazované v oddíle MAP projektového souboru nápovědy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×