Dialogové okno Vlastnosti událostí změn UML (kategorie Událost_změny)

Název

Zadejte název události změny.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Stereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Jazyk

Zvolte jazyk, ve kterém chcete vytvořit výraz pro změnu.

Výraz pro změnu

Pomocí zadaného jazyka vytvořte výraz pro změnu. Výraz pro změnu je tvořen logickou podmínkou. K dané události dojde v případě, že se hodnota FALSE výrazu změní na hodnotu TRUE.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako StereotypyHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×