Dialogové okno Vlastnosti třídy přidružení UML (kategorie Třída přidružení)

Kategorie Třída přidružení slouží k výběru zakončení přidružení, u kterého chcete upravit vylepšení.

Název

Zadejte název Třída přidružení.

Úplná cesta

Šablona Diagram modelu UML poskytuje automaticky všechny informace o cestě prvku v hierarchii modelu systému. Tyto informace nelze upravovat, ale při přesunutí prvků je automaticky aktualizována i cesta.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Třída přidruženíStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Počet zakončení

Třída přidružení má pouze dvě zakončení. Proto zde není možné změnit počet zakončení. U n-kové třídy přidružení můžete zvolit požadovaný počet zakončení.

Zakončení přidružení

Zobrazuje seznam zakončení přidružení.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení zakončení přidružení, klepněte do pole v seznamu Zakončení přidružení a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení zakončení přidružení můžete získat přístup tak, že vyberete zakončení přidružení v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Název zakončení:  Zadejte název zakončení přidružení. Název označuje roli, kterou hraje třída připojená k zakončení.

  • Agregace:  Zvolte požadovanou agregaci. Agregací může být pouze jedno zakončení přidružení.

  • Položka žádné označuje, že zakončení není agregované.

  • Položka sdílené označuje, že zakončení je agregované, druhé zakončení tvoří část a jeho agregaci je třeba nastavit na hodnotu žádné. Část může být obsažena v jiných agregátech. Vyberete-li tuto položku, bude k zakončení přidán kosočtverec bez výplně.

  • Položka složené označuje, že zakončení je složené, druhé zakončení tvoří část a jeho agregaci je třeba nastavit na hodnotu žádné. Část nemůže být obsažena v jiném složení. Vyberete-li tuto položku, bude k zakončení přidán kosočtverec s výplní.

  • Viditelnost:  Zvolte typ Třída přidruženíStereotypyViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), který se vztahuje k zakončení přidružení.

  • Násobnost:  Zvolte možnost zadání počtu cílových instancí, které mohou být přidruženy k jedné zdrojové instanci v rámci přidružení.

  • IsNavigable:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte podporu navigace směrem k cílové instanci. Po zaškrtnutí tohoto políčka bude k zakončení přidružení přidána šipka. Zrušením zaškrtnutí políčka označíte, že navigace není podporována. Za účelem zjednodušení diagramů se navigace často zobrazuje pouze ve výjimečných situacích.

Vlastnosti

Po výběru zakončení v seznamu Zakončení přidružení zobrazíte klepnutím na toto tlačítko dialogové okno Vlastnosti zakončení přidružení UML, které obsahuje čtyři kategorie, pomocí nichž můžete přidat hodnoty vlastností za účelem definování zakončení přidružení: Zakončení přidružení, Atributy kvalifikátoru, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×