Dialogové okno Vlastnosti třídy UML (kategorie Příjmy)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie příjmy slouží k přidání, úprava nebo odstranění příjmy.

Příjmy

Zobrazuje seznam příjmů definovaných pro třídění.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení příjmu, klepněte do pole v seznamu Příjmy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení příjmu lze získat přístup tak, že vyberete příjem v seznamu Příjmy a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Příjem:  Zadejte název příjem.

  • Signál:  Zvolte signál, k jehož zpracování je třídění připraveno.

  • Viditelnost:  Zvolte viditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k příjem. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Polymorfní:  Toto políčko zaškrtněte v případě, že odpověď na signál závisí na stavu třídění a může být u podtříd přepsána. Pokud je odpověď na signál vždy stejná, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Obor:  Pokud lze příjem použít u každého objektu vytvořeného třídění, vyberte položku instance. Jestliže lze příjem použít pouze u samotného třídění, vyberte položku třídění.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu příjmů pro třídění nedefinovaný příjem.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení příjmu, klepněte do pole v seznamu Příjmy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení příjmu lze získat přístup tak, že vyberete příjem a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nový příjem se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného příjmu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný příjem ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů

Po výběru příjmu změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí uložení příjmu. Pořadí lze měnit pouze v rámci stejného třídění.

Vlastnosti

Po výběru příjmu zobrazíte klepnutím na toto tlačítko kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k danému příjmu: Příjem, Výjimky, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×