Dialogové okno Vlastnosti rolí přidružení UML (kategorie Zprávy)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie zprávy slouží k přidání nebo odstranění zpráv nebo upravit stávající.

Zprávy

Zobrazuje seznam zpráv definovaných pro danou roli přidružení.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení zprávy, klepněte do pole v seznamu Zprávy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení zprávy lze získat přístup tak, že vyberete zprávu v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Zpráva:  Název zprávy, který zadáte, závisí na způsobu implementace výsledné události. Pokud je událost implementována voláním operace, zadejte název události volané v cílovém objektu. Jestliže je událost implementována jako volání procedury, zadejte název operace.

  • Směr:  Vyberte směr tak, aby šipka zprávy ukazovala na cílový objekt.

  • Druh toku:  Zvolte požadovaný druh toku zprávy. Použitá šipka se bude lišit v závislosti na zvoleném typu.

  • Položka volání procedury označuje vnořený tok řízení, ve kterém je celá vnořená sekvence dokončena před pokračováním sekvence vnější úrovně.

  • Položka plochý označuje plochý tok řízení, ve kterém šipka zobrazuje postup k dalšímu kroku v sekvenci. Zprávy jsou obvykle asynchronní.

  • Položka asynchronní označuje explicitně asynchronní zprávu mezi dvěma objekty v procedurální sekvenci.

  • Výraz sekvence:  Zadejte výraz sekvence pro zprávu. V sekvenčních diagramech není třeba zadávat čísla sekvence. V diagramech spolupráce jsou čísla sekvence zpráv zpravidla vnořená, aby byly zřejmé jednotlivé úrovně. Například zpráva 3.1.4 následuje po zprávě 3.1.3 v aktivaci 3.1.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu zpráv nedefinovanou zprávu.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení zprávy, klepněte do pole v seznamu Zprávy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení zprávy lze získat přístup tak, že vyberete zprávu v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikování

Klepnutím přidáte do seznamu novou zprávu se stejnými vlastnostmi, jaké má vybraná zpráva.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybranou zprávu ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo přesunout

Po výběru zprávy v seznamu Zprávy ji klepnutím na tato tlačítka přesunete v seznamu o jednu pozici nahoru nebo dolů.

Vlastnosti

Po výběru zprávy se klepnutím na toto tlačítko zobrazí tři kategorie, které slouží k úpravě hodnot vlastností přidružených k dané zprávě: Zpráva, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×