Dialogové okno Vlastnosti rolí přidružení UML (kategorie Role přidružení)

Název

Zadejte název role Přidružení.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný PřidruženíStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Úplná cesta

Šablona Diagram modelu UML poskytuje automaticky všechny informace o cestě prvku v hierarchii modelu systému. Tyto informace nelze upravovat, ale při přesunutí prvků je automaticky aktualizována i cesta.

Základní přidružení

Pokud je role přidružení projekcí určitého přidružení, zvolte zde přidružení.

Role zakončení přidružení

Zobrazuje seznam rolí zakončení na základě přidružení, jehož projekcí je daná role přidružení.

Ke všem možnostem nastavení role zakončení přidružení lze získat přístup tak, že vyberete roli zakončení v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Role_zakončení_přidružení:  Zadejte název této role zakončení přidružení.

  • Stereotyp:  V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný PřidruženíStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako PřidruženíStereotypyHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Vlastnosti

Po výběru zakončení zobrazíte klepnutím na toto tlačítko dialogové okno Vlastnosti rolí zakončení přidružení UML, které obsahuje čtyři kategorie, pomocí nichž můžete přidat hodnoty vlastností za účelem definování zakončení přidružení: Role zakončení přidružení, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×