Dialogové okno Vlastnosti UML (kategorie Parametry)

Kategorie Parametry slouží k přidání, úpravě nebo odstranění parametrů.

Parametry

Zobrazuje seznam definovaných Parametr.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení parametru, klepněte do pole v seznamu Parametry a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení parametru lze získat přístup tak, že vyberete parametr v seznamu Parametry a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Parametr:  Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název Parametr. V rámci seznamu parametrů, jehož je tento parametr součástí, musí být tento název jedinečný.

  • Typ:  Zvolte typ implementace pro hodnotu vrácenou parametrem. Není-li požadovaný ParametrDatový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve stromovém zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

  • Druh:  Zvolte požadovaný druh Parametr.

  • Položka vstup označuje vstupní parametr, který nelze změnit.

  • Položka výstup označuje výstupní parametr, který je možné změnit tak, aby mohly být informace sděleny volajícímu.

  • Položka vstup a výstup označuje vstupní parametr, který lze změnit.

  • Výchozí hodnota:  Zadejte výraz, jehož vyhodnocením je získána hodnota, která bude použita v případě, že pro Parametr nebude zadán žádný argument.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu parametrů nedefinovaný parametr.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení parametru, klepněte do pole v seznamu Parametry a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení parametru lze získat přístup tak, že vyberete parametr v seznamu Parametry a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nový parametr se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného parametru.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný parametr.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů

Po výběru parametru změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí uložení parametru.

Vlastnosti

Po výběru parametru zobrazíte klepnutím na toto tlačítko dialogové okno Vlastnosti parametru, v němž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k danému parametru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×