Dialogové okno Vlastnosti (kategorie Operace)

Kategorie Operace slouží k přidání, úpravě nebo odstranění Operace.

Operace

Zobrazuje seznam operací definovaných pro třídu.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení operace, klepněte do pole v seznamu Operace a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení operace lze získat přístup tak, že vyberete operaci v seznamu Operace a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Operace:  Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název Operace. Názvy operací obvykle začínají malým písmenem, například zobrazit (): Umístění.

  • Návratový typ:  Zvolte typ implementace pro hodnotu vrácenou Operace. Jestliže není požadovaný OperaceDatový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve stromovém zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

  • Viditelnost:  Zvolte OperaceDatový typViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k Operace. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Polymorfní:  Toto políčko zaškrtněte v případě, že mohou podtřídy přepsat implementaci Operace a mohou definovat metody. Pokud metodu, která operaci provádí, dědí nezměněnou všichni následníci, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Obor:  Pokud lze Operace použít pouze u objektů vytvořených pomocí třídy, vyberte položku instance. Jestliže je možné použít operaci u samotné třídy, vyberte položku třídění.

Nová

Klepnutím přidáte do seznamu operací nedefinovanou operaci.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení operace, klepněte do pole v seznamu Operace a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení operace lze získat přístup tak, že vyberete operaci v seznamu Operace a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu novou operaci se stejnými hodnotami vlastností jako u vybrané operace.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybranou operaci ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů

Po výběru operace v seznamu Operace změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí uložení operace. Pořadí lze měnit pouze v rámci stejného třídění.

Vlastnosti

Po výběru operace v seznamu Operace zobrazíte klepnutím na toto tlačítko kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k operaci: Operace, Podrobnosti, Parametry, Výjimky, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Metody

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Vlastnosti metody UML, ve kterém můžete zadávat základní texty metod pro přepsané polymorfní operace a operace rozhraní implementované třídou.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×