Dialogové okno Vlastnosti (kategorie Operace)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie operace slouží k přidání, úprava nebo odstranění operací.

Operace

Zobrazuje seznam operací definovaných pro třídu.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení operace, klepněte do pole v seznamu Operace a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení operace lze získat přístup tak, že vyberete operaci v seznamu Operace a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Operace:  Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název operace. Názvy operací obvykle začínají malým písmenem, například zobrazit (): Umístění.

  • Návratový typ:  Zvolte typ implementace pro hodnotu vrácenou operace. Jestliže není požadovaný datový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve stromovém zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

  • Viditelnost:  Zvolte viditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k operace. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Polymorfní:  Toto políčko zaškrtněte v případě, že mohou podtřídy přepsat implementaci operace a mohou definovat metody. Pokud metodu, která operaci provádí, dědí nezměněnou všichni následníci, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Obor:  Pokud lze operace použít pouze u objektů vytvořených pomocí třídy, vyberte položku instance. Jestliže je možné použít operaci u samotné třídy, vyberte položku třídění.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu operací nedefinovanou operaci.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení operace, klepněte do pole v seznamu Operace a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení operace lze získat přístup tak, že vyberete operaci v seznamu Operace a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikování

Klepnutím přidáte do seznamu novou operaci se stejnými hodnotami vlastností jako u vybrané operace.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybranou operaci ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo přesunout

Po výběru operace v seznamu Operace změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí uložení operace. Pořadí lze měnit pouze v rámci stejného třídění.

Vlastnosti

Po výběru operace v seznamu Operace zobrazíte klepnutím na toto tlačítko kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k operaci: Operace, Podrobnosti, Parametry, Výjimky, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Metody

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Vlastnosti metody UML, ve kterém můžete zadávat základní texty metod pro přepsané polymorfní operace a operace rozhraní implementované třídou.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×