Dialogové okno Vlastnosti UML (kategorie Atributy kvalifikátoru)

Kategorie Atributy kvalifikátoru slouží k vytváření nových atributů Kvalifikátor a k úpravám a duplikaci existujících atributů.

Atributy kvalifikátoru

Zobrazuje seznam existujících atributů kvalifikátoru.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Atributy kvalifikátoru a vyberte nebo zadejte hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu můžete získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Atribut:  Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název KvalifikátorAtribut. Názvy atributů obvykle začínají malým písmenem, například maximální_velikost nebo barva.

  • Typ:  Zvolte pro atribut typ implementace. Není-li požadovaný KvalifikátorAtributDatový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve KvalifikátorAtributDatový typStromové zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

  • Viditelnost:  Zvolte KvalifikátorAtributDatový typStromové zobrazeníViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k atributu. Veřejná viditelnost znamená, že atribut je veřejně dostupný všem třídám. Při chráněné viditelnosti je atribut dostupný pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že atribut je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Násobnost:  Zvolte možný počet datových hodnot, které může instance obsahovat. Je-li KvalifikátorAtributDatový typStromové zobrazeníViditelnostNásobnost nastavena na hodnotu 1, může být k atributu přiřazena přesně jedna hodnota.

  • Počáteční hodnota:  Zadejte hodnotu KvalifikátorAtribut při inicializaci. Klepnutím na jinou kartu v dolní části seznamu můžete zobrazit nebo nastavit zděděné atributy.

Nový

Klepnutím na toto tlačítko můžete do seznamu atributů kvalifikátoru přidat nedefinovaný atribut.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Atributy kvalifikátoru a vyberte nebo zadejte hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu můžete získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nový atribut se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného atributu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný atribut ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů

Po výběru atributu kvalifikátoru můžete klepnutím na tato tlačítka změnit pořadí uložení atributu. Pořadí lze měnit jen v rámci téhož třídění.

Vlastnosti

Po výběru atributu kvalifikátoru zobrazíte klepnutím na toto tlačítko tři kategorie, pomocí nichž můžete přidat hodnoty vlastností za účelem definování atributu kvalifikátoru: Atribut, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×