Dialogové okno Vlastnosti UML (kategorie Atributy)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie atributy slouží k přidání, úprava nebo odstranění atributy.

Atributy

Zobrazuje seznam atributů definovaných pro danou třídu.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Atributy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu lze získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu Atributy a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Atribut:  Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název atribut. Názvy atributů obvykle začínají malým písmenem, například maximální_velikost nebo barva.

  • Typ:  Zvolte pro atribut typ implementace. Není-li požadovaný datový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve stromové zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

  • Viditelnost:  Zvolte viditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k atributu. Veřejná viditelnost znamená, že atribut je veřejně dostupný všem třídám. Při chráněné viditelnosti je atribut dostupný pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že atribut je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Násobnost:  Zvolte možný počet datových hodnot, které může instance obsahovat. Je-li násobnost nastavena na hodnotu 1, může být k atributu přiřazena přesně jedna hodnota.

  • Počáteční hodnota:  Zadejte hodnotu atribut při inicializaci. Klepnutím na jinou kartu v dolní části seznamu můžete zobrazit nebo nastavit zděděné atributy.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu atributů nedefinovaný atribut.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Atributy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu lze získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu Atributy a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikování

Klepnutím přidáte do seznamu nový atribut se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného atributu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný atribut ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo přesunout

Po výběru atributu v seznamu Atributy změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí jeho uložení. Pořadí lze měnit pouze v rámci stejného třídění.

Vlastnosti

Po výběru atributu zobrazíte klepnutím na toto tlačítko tři kategorie, pomocí nichž je možné upravit hodnoty vlastností přidružených k danému atributu: Atribut, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×