Dialogové okno Vlastnosti propojení UML (kategorie Propojení)

Název

Zadejte název Propojení.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný PropojeníStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Přidružení

Zvolte PropojeníStereotypyPřidružení, jehož je propojení instancí.

Počet zakončení propojení

Počet zakončení propojení nelze měnit. Pro n-kové propojení zvolte požadovaný počet zakončení propojení.

Zakončení propojení

Zobrazuje seznam zakončení propojení pro dané propojení.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení zakončení propojení, klepněte do pole v seznamu Zakončení propojení a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení zakončení propojení lze získat přístup tak, že vyberete zakončení propojení v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Zakončení_propojení:  Zadejte název zakončení propojení.

  • Stereotyp:  V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný PropojeníStereotypy. Není-li stereotyp, který chcete použít, v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Vlastnosti

Po výběru zakončení propojení zobrazíte klepnutím na toto tlačítko tři kategorie, pomocí nichž můžete přidat hodnoty vlastností sloužících k definování zakončení propojení: Zakončení propojení, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako PropojeníStereotypyPřidruženíHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×