Dialogové okno Vlastnosti přechodu UML (kategorie Přechod)

Název

Zadejte název Vnitřní přechod.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Vnitřní přechodStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Druh

Zobrazuje druh přechodu. V následující tabulce je uveden zobrazený druh přechodu pro různé typy obrazců přechodu.

Typ diagramu UML

Obrazec

Druh

Činnost

Příjem signálu

příjem signálu

Činnost

Odeslání signálu

odeslání signálu

Činnost

Tok objektů

tok objektů

Činnost

Tok řízení

přechod

Diagram stavu

Přechod

přechod

Diagram stavu

Přechod

přechod

Událost/Událost signálu

Vyberte Vnitřní přechodStereotypyUdálost nebo událost signálu, která spustí vnitřní přechod. Jestliže není požadovaná událost v seznamu uvedena, klepněte na tlačítko Události.

Události

Klepnutím vytvoříte novou událost. Otevře se dialogové okno Události UML, ve kterém můžete zvolit typ události, kterou chcete vytvořit.

Guard

Zaškrtněte v případě, že existuje podmínka Vnitřní přechodStereotypyUdálostGuard, která určuje, zda bude přechod povolen či nikoli. Podmínka Guard bude vyhodnocena v okamžiku, kdy událost spustí přechod. Zaškrtnete-li políčko Guard, zadejte do textového pole logický výraz (v jazyce zadaném v rozevíracím seznamu Jazyk), který podmínku Guard popisuje.

Jazyk

Zvolte jazyk, ve kterém chcete podmínku Guard vytvořit.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako Vnitřní přechodStereotypyUdálostGuardHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×