Dialogové okno Vlastnosti příjmu UML (kategorie Příjem)

Název

Zadejte název Příjem.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný PříjemStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Signál

Zvolte PříjemStereotypySignál, k jehož zpracování je PříjemStereotypySignálTřídění připraveno.

Viditelnost

Zvolte PříjemStereotypySignálTříděníViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k Příjem. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

IsPolymorphic

Toto políčko zaškrtněte v případě, že odpověď na PříjemStereotypySignál závisí na stavu PříjemStereotypySignálTřídění a může být u podtříd přepsána. Pokud je odpověď na signál vždy stejná, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Obor vlastníka

Pokud lze Příjem použít u všech objektů vytvořených PříjemStereotypySignálTřídění, vyberte položku instance. Jestliže lze příjem použít pouze u samotného třídění, vyberte položku třídění.

Specifikace

Zadejte výraz popisující účinek na PříjemStereotypySignálTřídění přijímající PříjemStereotypySignál.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako PříjemStereotypySignálTříděníViditelnostHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×