Dialogové okno Vlastnosti operace UML (kategorie Operace)

Název

Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název Operace. Názvy operací obvykle začínají malým písmenem, například zobrazit (): Umístění.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný OperaceStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Předpona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci návratového typu operace.

Přípona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci návratového typu operace.

Návratový typ

Zvolte typ implementace pro hodnotu vrácenou Operace. Není-li požadovaný OperaceStereotypyDatový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve stromovém zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

Výraz

Zobrazuje výsledek dat zadaných v poli Předpona, rozevíracím seznamu Návratový typ a poli Přípona.

Viditelnost

Zvolte OperaceStereotypyDatový typViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k Operace. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

Obor vlastníka

Pokud lze Operace použít pouze u objektů vytvořených pomocí třídy, vyberte pro obor vlastníka položku instance. Jestliže je možné použít operaci u samotné třídy, vyberte položku třídění.

IsPolymorphic

Toto políčko zaškrtněte v případě, že mohou podtřídy přepsat implementaci Operace a mohou definovat metody. Pokud metodu provádějící operaci dědí beze změny všichni následníci, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

IsQuery

Toto políčko zaškrtněte v případě, že použití Operace nezmění stav jejího prvku.

Souběh volání

Souběžnost určuje sémantiku souběžných volání stejné pasivní instance (např. instance pocházející z třídění IsActive=false). Položka sekvenční označuje, že v jednom okamžiku může dojít pouze k jednomu volání instance. Položka chráněné označuje, že může současně dojít k více voláním ze souběžných podprocesů, ale zahájeno může být pouze jedno, zatímco ostatní jsou blokována až do dokončení první operace. Položka souběžné označuje, že může současně dojít k více voláním ze souběžných podprocesů a všechna mohou probíhat současně.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako OperaceStereotypyDatový typViditelnostHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×