Dialogové okno Vlastnosti operace UML (kategorie Operace)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jméno

Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název operace. Názvy operací obvykle začínají malým písmenem, například zobrazit (): Umístění.

Stereotyp

Zvolte požadovaný stereotyp z rozevíracího seznamu. Pokud nenajdete stereotyp, který chcete použít, můžete přidat nový stereotyp nebo upravte existující kliknutím Stereotypy v nabídce UML.

Předpona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci návratového typu operace.

Přípona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci návratového typu operace.

Vrácený datový typ

Zvolte typ implementace pro hodnotu vrácenou operace. Není-li požadovaný datový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve stromovém zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

Výraz

Zobrazuje výsledek dat zadaných v poli Předpona, rozevíracím seznamu Návratový typ a poli Přípona.

Viditelnost

Zvolte viditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k operace. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

Obor vlastníka

Pokud lze operace použít pouze u objektů vytvořených pomocí třídy, vyberte pro obor vlastníka položku instance. Jestliže je možné použít operaci u samotné třídy, vyberte položku třídění.

IsPolymorphic

Toto políčko zaškrtněte v případě, že mohou podtřídy přepsat implementaci operace a mohou definovat metody. Pokud metodu provádějící operaci dědí beze změny všichni následníci, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

IsQuery

Toto políčko zaškrtněte v případě, že použití operace nezmění stav jejího prvku.

Souběžné volání

Souběžnost určuje sémantiku souběžných volání stejné pasivní instance (např. instance pocházející z třídění IsActive=false). Položka sekvenční označuje, že v jednom okamžiku může dojít pouze k jednomu volání instance. Položka chráněné označuje, že může současně dojít k více voláním ze souběžných podprocesů, ale zahájeno může být pouze jedno, zatímco ostatní jsou blokována až do dokončení první operace. Položka souběžné označuje, že může současně dojít k více voláním ze souběžných podprocesů a všechna mohou probíhat současně.

Si přečtěte následující dokumentaci

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako hodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×