Dialogové okno Vlastnosti atributu UML (kategorie Atribut)

Název

Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název Atribut. Názvy atributů obvykle začínají malým písmenem, například maximální_velikost nebo barva.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný AtributStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Předpona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci Atribut.

Přípona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci Atribut.

Typ

Vyberte pro atribut typ implementace. Není-li požadovaný AtributStereotypyDatový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve AtributStereotypyDatový typStromové zobrazení v okně Průzkumník modelů, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

Výraz

Zobrazuje výsledek dat zadaných v poli Předpona, rozevíracím seznamu Typ a poli Přípona.

Viditelnost

Zvolte AtributStereotypyDatový typStromové zobrazeníViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k atributu. Veřejná viditelnost znamená, že atribut je veřejně dostupný všem třídám. Při chráněné viditelnosti je atribut dostupný pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že atribut je možné použít pouze uvnitř třídy.

Násobnost

Zvolte možný počet datových hodnot, které může instance obsahovat. Je-li AtributStereotypyDatový typStromové zobrazeníViditelnostNásobnost nastavena na hodnotu 1, může být k atributu přiřazena přesně jedna hodnota.

Počáteční hodnota

Zadejte hodnotu Atribut při inicializaci.

S možností změny

Položka vybraná v rozevíracím seznamu S možností změny označuje, zda je možné po vytvoření prvku měnit hodnotu Atribut. Položka žádné označuje, že pro změny neexistuje žádné omezení. Položka zmrazené označuje, že po vytvoření prvku a jeho hodnot nelze hodnotu atributu měnit. Položka jen přidat má smysl pouze tehdy, není-li násobnost vázána na jedinou hodnotu. Označuje, že je možné další hodnoty přidávat, ale po přidání už je nelze odebrat ani změnit.

Obor vlastníka

Pokud má každý objekt vytvořený třídou svou vlastní hodnotu Atribut, vyberte položku instance. Vlastní-li hodnotu atributu samotná třída, vyberte pro obor vlastníka položku třídění. Atribut třídění-obor je podtržený.

Cílový obor

Jestliže hodnota Atribut představuje instanci vlastního datového typu, vyberte položku instance. Představuje-li hodnota atributu samotný datový typ, vyberte pro cílový obor položku třídění.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako AtributStereotypyDatový typStromové zobrazeníViditelnostNásobnostHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×