Dialogové okno Vlastní sestavy

Dialogové okno Vlastní sestavy umožňuje vybrat sestavu z úplného seznamu sestav aplikace Microsoft Office Project nebo zadat vlastní nastavení jedné z těchto sestav. Nabízí následující funkce:

  • výběr, náhled a tisk stávající sestavy,

  • nastavení rozložení stránky, okrajů, záhlaví, zápatí a legendy u stávající sestavy,

  • vlastní nastavení stávající sestavy,

  • kopírování stávající sestavy do jiné sestavy nebo jiného projektu,

  • vytvoření nové sestavy.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Sestava klepněte na příkaz Sestavy. Klepněte na položku Vlastní a potom na tlačítko Vybrat.

Podrobnosti

Seznam Sestavy

Obsahuje seznam všech stávajících sestav, a to předdefinovaných sestav i vlastních sestav, které jste vytvořili.

Příkazová tlačítka pro generování stávající sestavy

Náhled:     Zobrazí obrázek vybrané sestavy tak, jak bude vypadat po vytištění, včetně okrajů, záhlaví a zápatí a umístění na stránce.

Nastavit:     Otevře dialogové okno Vzhled stránky obsahující karty a ovládací prvky použitelné u vybrané sestavy. V tomto dialogovém okně můžete nastavit orientaci stránky, měřítko, okraje, záhlaví a zápatí atd.

Tisk:     Otevře dialogové okno Tisk v němž je možné zadat počet kopií, určité stránky k tisku a další nastavení.

Příkazová tlačítka pro vytvoření nebo úpravu nové sestavy

Nová:     Otevře dialogové okno Definovat novou sestavu, které můžete použít k vytvoření nové sestavy úkolů, zdrojů, měsíčního kalendáře nebo křížové tabulky.

Upravit:     Otevře dialogové okno, které řídí definici a podrobnosti typu sestavy, který je nyní vybrán. Pokud je vybrána například sestava Rozpočet, zobrazí se dialogové okno Zpráva o úkolech obsahující všechny informace, jež definují sestavu rozpočtu. Je-li vybrána sestava Přetížené zdroje, zobrazí se dialogové okno Zpráva o zdrojích. Po výběru sestavy Kdo co kdy dělá se zobrazí dialogové okno Sestava křížové tabulky. Pomocí tohoto dialogového okna můžete upravit definice a podrobnosti vybrané sestavy.

Kopírovat:     Otevře dialogové okno, které řídí definici a podrobnosti typu sestavy, který je nyní vybrán. Pokud je vybrána například sestava Dokončené úkoly, zobrazí se dialogové okno Zpráva o úkolech obsahující všechny informace, jež definují sestavu. Je-li vybrána sestava Zdroje přes rozpočet, zobrazí se dialogové okno Zpráva o zdrojích. Po výběru sestavy Finanční tok se zobrazí dialogové okno Sestava křížové tabulky. V poli Název je před názvem sestavy zobrazen text „Kopie“. Název můžete změnit na požadovaný název a potom upravit definici a podrobnosti zkopírované sestavy.

Organizátor:     Otevře dialogové okno Organizátor se zobrazenou kartou Sestavy. Na této kartě je možné kopírovat sestavu z jednoho projektu do jiného, do globální šablony nebo z globální šablony. Můžete také sestavu přejmenovat nebo odstranit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×