Dialogové okno Vlastní pera

Pera

Nabízí seznam pěti dostupných per na panelu nástrojů Rukopis. Vyberte pero a upravte jeho nastavení.

Nastavení pera

Typ pera

Nastaví typ pera pro vybrané pero:

Kuličkové pero:  Kreslí čáru zakulaceným hrotem, tloušťkou 1,0 bodu, průhledností 0 % a bez citlivosti na tlak.

Fix:  Kreslí čáru zakulaceným hrotem, tloušťkou 1,5 bodu, průhledností 0 % a s citlivostí na tlak.

Zvýrazňovač:  Kreslí čáru hranatým hrotem, tloušťkou 10 bodů, průhledností 50 % a bez citlivosti na tlak.

Pro každý typ pera jsou výchozí nastavení Tloušťka, Průhlednost a Citlivé na tlak. Tato nastavení můžete upravit.

Barva

Nastavuje barvu inkoustu vybraného pera. Klepnutím na šipku Barva vyberete barvu.

Tloušťka

Nastavuje tloušťku čáry kreslené vybraným perem.

Průhlednost

Nastavuje stupeň průhlednosti čar nakreslených vybraným perem.

Citlivé na tlak

Udává, zda se tloušťka čáry nakreslené vybraným perem mění v závislosti na tom, jak silně se přitlačí pero tabletu na obrazovku. Čára bude tenčí nebo tlustší než hodnota vybraná v seznamu Tloušťka v závislosti na použitém tlaku.

Poznámka : Aby toto nastavení účinkovalo, musí váš počítač typu tablet podporovat citlivost na tlak.

Obnovit výchozí

Vrátí nastavení vybraného pera na výchozí hodnoty.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×