Dialogové okno Výplň (F3)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Možnosti tohoto dialogového okna použijí u vybraných obrazců výplně a stíny. Uzavřené obrazce mohou mít výplně i stíny. Otevřené obrazce mohou mít stíny, nikoli však výplň.

Výplň

Barva

Zobrazuje aktuální barvu pozadí (barva zobrazená na pozadí bodů a čar, které tvoří vzorek výplně vybraného obrazce). Vyberte ze seznamu novou barvu pozadí nebo po klepnutí na položku Další barvy vyberte v dialogovém okně Barvy vlastní barvu.

Maska

Zobrazuje aktuální vzorek výplně vybraného obrazce. Vyberte nový vzorek, který může být prázdný neboli průhledný (Žádný neboli vzorek 0), plný (vzorek 1), rastrový (vzorky 224) nebo vzorek s přechodovou výplní (vzorky 2540).

Barva vzorku

Zobrazuje barvu popředí výplně vybraného obrazce (barva použitá na body a čáry, které tvoří vzorek). Vyberte ze seznamu novou barvu popředí nebo po klepnutí na položku Další barvy vyberte v dialogovém okně Barvy vlastní barvu.

Průhlednost

Posunutím jezdce můžete nastavit průhlednost výplně v rozsahu 0 až 100 procent. Nastavíte-li průhlednost výplně, čáry, textu, bloku textu a stínu obrazce na 100 procent, můžete vytvořit průhledný obrazec.

Stín

Zobrazuje barvy popředí a pozadí stínu u vybraného obrazce.

Výběr možností stínu je ovlivněn výběrem možností výplně. Vyberte-li například u možnosti Vzorek položku Žádný, zobrazí se všechny použité stíny jako čára a nikoli jako plné stíny.

Styl

Nastaví styl stínu u vybraného obrazce. Možnost Výchozí nastavení stránky znamená, že obrazec má stejné nastavení stylu stínu jako stránka.

Barva

Zobrazuje barvu pozadí, která se zobrazí za body a čarami tvořícími stín vybraného obrazce. Vyberte ze seznamu novou barvu pozadí nebo po klepnutí na položku Další barvy vyberte v dialogovém okně Barvy vlastní barvu.

Maska

Zobrazuje vzorek stínu vybraného obrazce. Vyberte nový vzorek, který může být prázdný či průhledný (Žádný nebo vzorek 0), plný ( vzorek 1) nebo rastrový (vzorky 224). Vyberete-li v seznamu Vzorek položku Žádný, odstraníte stávající stín. Vyberete-li položku Žádný, nelze použít možnosti Barva ani Barva vzorku.

Barva vzorku

Zobrazuje barvu popředí pro body a čáry, které tvoří stín vybraného obrazce. Vyberte ze seznamu novou barvu popředí nebo po klepnutí na položku Další barvy definujte v dialogovém okně Barvy vlastní barvu.

Průhlednost

Posunutím jezdce můžete nastavit průhlednost stínu v rozsahu 0 až 100 procent.

Náhled

Zobrazuje náhled možností vybraných pro Výplň a Stín.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×