Dialogové okno Upravit vyhledávací tabulku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Upravit vyhledávací tabulku slouží k vytvoření, zobrazení nebo úpravám vyhledávací tabulky přidružené k vlastnímu Pole. Vyhledávací tabulka umožňuje vám i jiným uživatelům místo zadávání kódů vybírat kódy ze seznamu přednastavených hodnot. Vyhledávací tabulka se nazývá také seznam hodnot. V dialogovém okně Upravit vyhledávací tabulku můžete provádět následující akce:

  • určit přednastavené hodnoty pro vlastní pole typu Náklady, Datum, Doba trvání, Dokončení, Číslo, Kód osnovy, Zahájení a Text,

  • nastavit výchozí hodnotu pro vlastní pole,

  • stanovit pořadí, ve kterém se mají zobrazovat hodnoty ve vyhledávací tabulce,

  • určit, zda lze do vyhledávací tabulky přidat další položky zadáním dat,

  • vytvořit masku kódu pro kód osnovy.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klepněte na položku Pole. Klepněte na přepínač Úkol, Zdroj nebo Projekt. V rozevíracím seznamu Typ klepněte na odpovídající typ vlastního pole a potom v seznamu Pole klepněte na jedno z vlastních polí. Klepněte na tlačítko Vyhledávání. Máte-li oprávnění požadované pro úpravy polí organizace, má dialogové okno název Upravit vyhledávací tabulku. Nemáte-li toto oprávnění, má dialogové okno název Zobrazit vyhledávací tabulku.

Podrobnosti

Maska kódu oddílu

Tento oddíl je k dispozici jen pro kódy osnovy.

Náhled kódu:    Zobrazuje ukázku kódu osnovy s použitím posloupnosti, délky a oddělovače, které byly definovány v dialogovém okně Definice masky kódu.

Maska úprav:    Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Definice masky kódu, v němž je možné nastavit formát a posloupnost znaků pro vlastní kód osnovy.

Oddíl vyhledávací tabulky

Tlačítka panelu nástrojů pro všechny vlastní pole

Vyjmout řádek    Obrázek tlačítka  Odebere vybrané řady a přesune ji do schránky. 

Kopírovat řádek    Obrázek tlačítka  Duplicitní položky ve vybraném řádku a přesune ji do schránky. 

Vložit řádek    Obrázek tlačítka  Vloží řádek ze schránky nad ve vybraném řádku. 

Vložit řádek    Obrázek tlačítka Vložit řádek  Přidá prázdný řádek nad ve vybraném řádku. 

Odstranit řádek    Obrázek tlačítka  Odebere a odstraní ve vybraném řádku. 

Přesunout nahoru    Obrázek tlačítka  Přesune vybranou řádek o jeden řádek nahoru. 

Přesunout dolů    Obrázek tlačítka  Přesune vybranou řádek o jeden řádek dolů. 

Tlačítka panelu nástrojů pro kódy osnovy

Tato tlačítka se zobrazují jen pro kódy osnovy.

Zmenšení odsazení    Obrázek tlačítka  Posune kód osnovy na vyšší úroveň osnovy. 

Zvětšení odsazení    Obrázek tlačítka  Posune kód osnovy nižší úrovně osnovy. 

Zobrazit podkódy    Vzhled tlačítka  Rozbalí souhrnný kód osnovy zobrazíte jeho podřízených. 

Skrýt podkódy    Vzhled tlačítka  Sbalí souhrnný kód osnovy skrýt jeho podřízených. 

Zobrazit všechny podkódy    Vzhled tlačítka  Otevře se všechny souhrnné kódy osnovy zobrazíte všechny podřízené hodnoty v části všechny souhrnných hodnot. 

Definice vyhledávací tabulky

Řádek:     Indikuje číslo řádku, do kterého se zadává hodnota.

Hodnota:     Zadejte každou z požadovaných hodnot vyhledávací tabulky do samostatného řádku.

Popis:     Zadejte volitelný popis každé zadané hodnoty vyhledávací tabulky. Tento popis se ve vyhledávacím seznamu zobrazí vedle hodnoty pro pole.

Zobrazit odsazení ve vyhledávací tabulce:     K dispozici pouze pro kódy osnovy. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby různé úrovně kódu osnovy byly ve vyhledávací tabulce rozlišeny odsazením. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Použít hodnotu z tabulky jako výchozí pro toto pole:     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby byla jedna z hodnot ve vyhledávací tabulce zadávána automaticky, pokud se neprovede jiné zadání. Zaškrtněte toto políčko, vyberte z tabulky požadovanou výchozí hodnotu a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Část pořadí zobrazení pro vyhledávací tabulku

Podle čísla řádku:    Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby se hodnoty ve vyhledávací tabulce zobrazovaly v pořadí podle řádku. Tato možnost je výchozí. Pořadí řádků lze změnit pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů.

Seřadit vzestupně:    Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby byly hodnoty ve vyhledávací tabulce zobrazeny ve vzestupném pořadí, například od A do Z nebo od 0 do 9.

Seřadit sestupně:    Tuto možnost zvolte, chcete-li, aby byly hodnoty ve vyhledávací tabulce zobrazeny v sestupném pořadí, například od Z do A nebo od 9 do 0.

Oddíl Možnosti zadávání dat

Povolit zadávání dalších položek do polí:    Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uživatelům povolit přidávat do vyhledávací tabulky jiná data než hodnoty. V tom případě se tyto nové hodnoty stanou součástí vyhledávací tabulky.

Povolit pouze kódy neobsahující podřízené hodnoty:    K dispozici pouze pro kódy osnovy. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uživatelům povolit zadávat kódy pouze v případě, že jsou na nejnižší úrovni osnovy.

Import vyhledávací tabulky    

Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno, jež lze použít k výběru projektu nebo šablony a vlastního pole (včetně kódů osnovy) v rámci projektu nebo šablony, jež obsahuje vyhledávací tabulku, kterou chcete importovat do aktuálního vlastního pole.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×