Dialogové okno Uložit jako webovou stránku (karta Upřesnit)

V tomto dialogovém okně můžete zadat výstupní formáty, cílové rozlišení monitoru, šablony stylů nebo hostitelské soubory k vložení webové stránky.

Výstupní formáty

Seznam výstupních formátů

Určuje výstupní formát pro webovou stránku: SVG, JPG, GIF, PNG nebo VML.

SVG a VML jsou grafické formáty s možností změny velikosti (jsou škálovatelné), proto při změně velikosti okna prohlížeče dojde i ke změně výstupu webové stránky.

Pokud vyberete formát, například VML nebo SVG, který vyžaduje relativně nový prohlížeč, bude přístupné políčko Nabízet jiný formát pro starší prohlížeče.

Kompatibilita výstupního formátu a prohlížeče při ukládání jako webové stránky

Nabízet jiný formát pro starší prohlížeče

Určuje jiný formát (GIF, JPG nebo PNG), je-li stránka zobrazena ve starším prohlížeči.

Zaškrtnete-li toto políčko, budou v rozevíracím seznamu zobrazeny výstupní formáty podporované všemi prohlížeči, které jsou podporovány aplikací Microsoft Office Visio. Pokud uživatelé se staršími prohlížeči zobrazí tuto webovou stránku, bude použit vybraný alternativní výstupní formát.

Poznámka Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuté. Doporučujeme nastavení neměnit, aby byla zajištěna kompatibilita pro co největší počet prohlížečů.

Možnosti zobrazení

Cílový monitor

Určuje velikost grafického objektu vytvořeného pro webovou stránku podle rozlišení monitoru nebo zařízení, které bude k zobrazení webové stránky pravděpodobně používat většina uživatelů. Velikost grafického objektu bude nastavena tak, aby odpovídal oknu prohlížeče při cílovém rozlišení zobrazení.

Zvolte velikost monitoru, která odpovídá nejmenšímu rozlišení u systémů, ve kterých budou uživatelé pravděpodobně zobrazovat vaše webové stránky. Například pro zobrazení webových stránek v kapesních počítačích je vhodné zadat rozlišení 180 x 260.

Poznámka Tato možnost je k dispozici pouze pro formáty GIF, JPG a PNG. Nastavení není vyžadováno pro formáty SVG a VML, protože jsou škálovatelné.

Hostitelská webová stránka

Určuje webovou stránku, do které chcete vložit uloženou webovou stránku aplikace Visio.

Budete-li chtít v hostitelské webové stránce zobrazit webovou stránku aplikace Visio, bude nutné do hostitelské stránky vložit následující značku HTML:

<IFRAME src="##VIS_SAW_FILE##">

Poznámka: Možnost Hostitelská webová stránka je k dispozici pouze pro webové stránky aplikace Visio u prohlížečů, které podporují značku <IFRAME> (například aplikace Internet Explorer systému Windows).

Předloha se styly

Určuje šablonu stylů se styly barevných schémat pro levý rámec a stránky sestav v souboru webové stránky aplikace Visio, které odpovídají barevným schématům dostupným v aplikaci Visio. Pokud ukládáte výkres s konkrétním použitým barevným schématem, můžete vybrat stejné schéma, jestliže zde zvolíte předlohu se styly stejného názvu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×