Dialogové okno Uložit jako webovou stránku (karta Obecné)

Stránky k publikování

Vše

Uloží všechny stránky do souboru výkresu aplikace Microsoft Office Visio.

Poznámka Ve výstupu na webu nejsou stránky pozadí k dispozici jako samostatné stránky.

Stránky: od n do n

Uloží pouze zadané stránky.

Možnosti publikování

Určuje další funkce, které budou zahrnuty do webové stránky.

Podrobnosti

Zaškrtnutím políčka zobrazíte data obrazců, která mohou uživatelé na webové stránce zobrazit stisknutím klávesy CTRL a klepnutím na obrazec.

Poznámka: Tato možnost je podporována pro výstupní formáty VML, JPG, GIF a PNG v aplikaci Internet Explorer 5.0 a novější. Políčko Podrobnosti není k dispozici pro výstup SVG.

Přejít na stránku

Zaškrtnutím políčka zobrazíte navigační ovládací prvek Přejít na stránku, který umožňuje přecházet mezi stránkami a sestavami ve výkresu.

Hledat na stránkách

Zaškrtnutím políčka zobrazíte navigační ovládací prvek Hledat na stránkách, pomocí kterého můžete hledat obrazce podle jejich názvu, textu obrazce nebo dat obrazce.

Poznámka: Toto políčko vyžaduje aplikaci Internet Explorer 5.0 nebo novější.

Posun a lupa

Zaškrtnutím políčka zobrazíte okno Posun a lupa, pomocí kterého můžete rychle zvětšit části výkresu v okně prohlížeče.

Poznámka: Ovládací prvek Posun a lupa je podporován pro výstupní formát VML v aplikaci Internet Explorer 5.0 nebo novější. Ovládací prvek Posun a lupa není k dispozici pro výstupní formáty SVG, JPG, GIF a PNG.

Sestava: x

Zaškrtnutím políčka zobrazíte sestavy, které jsou k dispozici pro výkres.

Poznámka Pokud při ukládání webové stránky vyberete jako možnost publikování sestavu, pokusí se aplikace Visio takovou sestavu generovat. Pokud však žádné obrazce ve výkresu nebudou odpovídat požadavkům dotazu na sestavu, nebude možné sestavu vytvořit. Následkem toho bude webová stránka generována bez sestavy.

Další možnosti

Automaticky otevřít webovou stránku v prohlížeči

Zaškrtnete-li toto políčko, webová stránka se ihned po uložení otevře ve výchozím prohlížeči.

Organizovat podpůrné soubory ve složce

Vytvoří podsložku s názvem, který bude obsahovat název kořenové složky souborů HTML, v níž budou uloženy podpůrné soubory pro webovou stránku. Ve výchozím nastavení systému Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP je při přesunutí souboru webové stránky do jiné složky automaticky s ním přesunuta i složka s podpůrnými soubory.

Nadpis stránky

Určuje nadpis webové stránky, který se zobrazí v záhlaví internetového prohlížeče. Výchozí hodnota je název souboru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×