Dialogové okno Události UML

Kategorie Události slouží k přidání, úpravě nebo odstranění Událost.

Balíčky

Klepnutím vyberte balíček, jehož události chcete zobrazit.

Události

Zobrazuje seznam definovaných událostí.

Chcete-li získat přístup ke všem možnostem nastavení události, vyberte událost a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  • Událost:  Zobrazuje název události.

  • Typ události:  Označuje typ události vybraný v dialogovém okně Typ nové události.

Nová

Klepnutím otevřete dialogové okno Typ nové události, kde můžete zvolit typ události.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu novou událost se stejnými hodnotami vlastností jako u vybrané události.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybranou událost ze seznamu.

Vlastnosti

Po výběru události zobrazíte klepnutím na toto tlačítko tři kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k dané události: kategorie konkrétního typu události (Událost_volání, Událost_signálu, Událost_změny nebo Časová_událost), kategorie Omezení a kategorie Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×