Dialogové okno Typy definované uživatelem

Tyto možnosti slouží k přidání, odebrání a úpravě vlastních datových typů. Při práci s přenosnými datovými typy můžete použít výchozí specifikace nebo definovat datový typ definovaný uživatelem pro snadné opakované použití.

Datové typy definované uživatelem mohou ušetřit čas a zajistit konzistenci tím, že poskytují opakovaně použitelný datový typ se standardní definicí.

Můžete například vytvořit typy definované uživatelem, jejichž názvy se shodují s názvy v systému DBMS. Potom můžete použít názvy datových typů, které odpovídají názvům v cílovém systému DBMS, i když se může stát, že to systémy DBMS s vyhrazenými slovy neumožní.

Typy definované uživatelem mohou sloužit také k vytváření datových typů, které představují podmnožiny širších kategorií.

Můžete kopírovat definice z existujících datových typů definovaných uživatelem do nových.

Poznámka : Před nastavením informací o datovém typu v modelu databáze je vhodné se seznámit s datovými typy a požadavky úložiště podporovanými cílovým systémem DBMS. Informace o určení datového typu, který má být přiřazen, naleznete v dokumentaci k cílovému systému DBMS.

Typy definované uživatelem

Zobrazuje seznam existujících datových typů definovaných uživatelem. Klepněte na typ definovaný uživatelem, který chcete odebrat, přejmenovat nebo znovu definovat.

Přidat

Klepnutím otevřete dialogové okno Přidat nový typ definovaný uživatelem, ve kterém můžete vytvořit nový typ definovaný uživatelem s výchozím názvem a definicí typu.

Je třeba zadat název nového datového typu a zajistit, aby odpovídal nativnímu přenosnému datovému typu používanému aplikací Microsoft Office Visio.

Odebrat

Klepnutím odstraníte vybraný typ definovaný uživatelem. Jestliže je typ přiřazen k objektu, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete typ definovaný uživatelem odstranit.

Přejmenovat

Klepnutím otevřete dialogové okno Přejmenovat typ definovaný uživatelem a můžete přejmenovat vybraný typ definovaný uživatelem.

Kategorie

Klepněte na kategorii přenosného datového typu, která je v aplikaci Microsoft Office Visio k dispozici.

Typ

Pro vybranou kategorii klepněte na příslušný typ.

Při výběru některých položek v rozevíracím seznamu Typ je nutné zadat příslušné hodnoty také do polí Velikost, Délka, Přesnost nebo Měřítko.

Velikost

Pro vybranou kategorii a typ klepněte na velikost.

Délka

Zadejte počet znaků.

Přesnost

Zadejte celkový počet číslic (součet počtu číslic vpravo i vlevo od desetinné čárky).

Měřítko

Zadejte počet číslic vpravo od desetinné čárky.

Popis

Zadejte text popisující datový typ definovaný uživatelem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×