Dialogové okno Text (karta Znak)

Tato karta slouží k nastavení velikosti mezer mezi dvěma nebo více znaky a zúžení nebo rozšíření samotných znaků.

Měřítko

Zužuje vybrané znaky, pokud zadáte procento menší než 100 %, nebo je rozšiřuje, pokud zadáte procento větší než 100 %. Můžete vybrat ze seznamu nebo zadat hodnotu od 1 % do 600 %.

Mezery

Udává, jak nastavit prostor mezi vybranými znaky. Normální je výchozí hodnota. Hodnota Rozšířené odsouvá písmena od sebe o počet bodů zadaných v poli O kolik. Hodnota Zhuštěné posouvá písmena blíže k sobě podle počtu bodů zadaných v poli O kolik.

O kolik

Nastavuje, o kolik se má mezi vybranými znaky rozšířit nebo zúžit prostor. Je možno zadat hodnotu v bodech od +1584 (rozšířené) do -1584 (zhuštěné). Vysoké záporné číslo může způsobit, že se budou písmena překrývat. Bod je tradiční jednotka používaná sazeči v polygrafii a rovná se 1/72 palce.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×