Dialogové okno Text (karta Tabulátory)

Pomocí této karty můžete přidat, odstranit nebo upravit zarážky tabulátoru u vybraných odstavců nebo u celého Blok textu vybraného obrazce.

Můžete přidat až 60 zarážek tabulátoru a odstranit nepotřebné tabulátory.

Směr tabulátorů se změní, jestliže nastavíte směr odstavce zprava doleva.

Zarážky tabulátoru

Zobrazuje seznam aktuálních zarážek tabulátoru. V levé části se nacházejí umístění tabulátorů a v pravé jejich zarovnání.

Umístění zarážky tabulátoru

Určuje umístění konkrétní zarážky tabulátoru vybrané v seznamu Zarážky tabulátoru.

Doleva

Zarovná text doleva od zarážky tabulátoru.

Doprava

Zarovná text doprava od zarážky tabulátoru.

Na střed

Zarovná text doprostřed zarážky tabulátoru.

Desetinné místo

Zarovná desetinnou čárku čísel podle desetinné čárky zarážky tabulátoru. (Zarovná text doleva od desetinné čárky zarážky tabulátoru.) Pokud aktuální nastavení jazyka používá jako oddělovač desetinných míst tečku, bude text zarovnán u zarážky tabulátoru podle tečky.

Výchozí interval zarážek

Nastaví u vybraného obrazce vzdálenost mezi výchozími zarážkami tabulátoru. Pokud je kurzor za předchozí zarážkou tabulátoru a stisknete klávesu TAB, bude nový text umístěn na dalším násobku výchozího intervalu zarážek.

Přidat

Přidá novou zarážku tabulátoru, která bude oddělena od předchozí prostorem určeným v číselníku Výchozí interval zarážek.

Změnit

Nastaví zarážku tabulátoru vybranou v seznamu Zarážky tabulátoru na hodnotu zadanou v číselníku Umístění zarážky tabulátoru.

Odebrat

Smaže zarážku tabulátoru vybranou v seznamu Zarážky tabulátoru.

Odebrat vše

Smaže ve vybraném obrazci všechny zarážky tabulátoru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×