Dialogové okno Text (karta Odstavec)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tato karta určuje zarovnání, odsazení a proložení vybraných odstavců textu nebo celého Blok textu vybraného obrazce.

Obecné

Vodorovné zarovnání

Zobrazí vodorovné zarovnání textu vzhledem k okraji textového bloku.

Poznámka Položky Nízké zarovnání, Střední zarovnání nebo Vysoké zarovnání jsou k dispozici, jestliže je v dialogovém okně Možnosti na kartě Místní nastavení nastavena možnost Text písem se složitým zápisem na hodnotu Zobrazit nebo kdy je možnost Text písem se složitým zápisem nastavena na hodnotu Použít nastavení systému a systém je nastaven na národní prostředí ve složitém písmu.

  • Doleva: Začne každý řádek textu u levého okraje. Pravá strana textu bude nerovná.

  • Na střed: Umístí každý řádek textu do středu mezi levý a pravý okraj.

  • Doprava: Umístí poslední znak každého řádku k pravému okraji. Levá strana textu bude nerovná.

  • Zarovnané: Upraví mezery mezi slovy a znaky, aby každý řádek textu (kromě posledního řádku v odstavci) vyplnil prostor mezi levým a pravým okrajem.

  • Distribuované: Upraví mezery mezi slovy a znaky, aby každý řádek textu (včetně posledního řádku v odstavci) vyplnil prostor mezi levým a pravým okrajem.

  • Nízké zarovnání: Mírně prodlouží kašidy v arabském textu. Klepnete-li na panelu nástrojů Formátování na tlačítko Zarovnat, bude použito toto nastavení.

  • Střední zarovnání: Použije širší kašidy v arabském textu.

  • Vysoké zarovnání: Použije nejširší kašidy v arabském textu.

Směr

Poznámka: Možnosti směru jsou k dispozici v případě, kdy je v dialogovém okně Možnosti na kartě Místní nastavení nastavena možnost Text písem se složitým zápisem na hodnotu Zobrazit nebo kdy je možnost Text písem se složitým zápisem nastavena na hodnotu Použít nastavení systému a systém je nastaven na národní prostředí ve složitém písmu.

  • Zprava doleva: U jazyků se složitým zápisem, například arabštiny nebo hebrejštiny, ve kterých text plyne zprava doleva, tato možnost nastaví směr odstavce s počátečním odsazením na pravé straně odstavce a koncové odsazení na levé straně odstavce. Toto nastavení změní umístění odrážek a vodorovné zarovnání a tabulátory, aby směřovaly zprava doleva.

  • Zleva doprava: U jazyků psaných latinkou, například angličtiny nebo češtiny, ve kterých text plyne zleva doprava, tato možnost nastaví směr odstavce s počátečním odsazením na levé straně odstavce a koncové odsazení na pravé straně odstavce. Toto nastavení změní umístění odrážek a vodorovné zarovnání a tabulátory, aby směřovaly zleva doprava.

Odsazení

Pokud v textovém bloku nevyberete žádný text, odsadí nastavení odsazení odstavce celý text v textovém bloku. Jestliže vyberete jeden odstavec, odsadí nastavení odsazení odstavce pouze tento odstavec.

Před text

Nastaví odsazení odstavce od počátečního okraje. U odstavce s textem zleva doprava jde o levý okraj, u odstavce s textem zprava doleva jde o pravý okraj.

Za textem

Nastaví odsazení odstavce od koncového okraje. U odstavce s textem zleva doprava jde o pravý okraj, u odstavce s textem zprava doleva jde o levý okraj.

První řádek

Nastaví odsazení prvního řádku vzhledem k počátečnímu odsazení.

Mezery

Zobrazí proložení odstavce a řádků vybraného odstavce nebo celého textového bloku (není-li žádný odstavec vybrán).

Před změnou

Určuje mezeru vloženou před odstavec (kromě prvního odstavce v textovém bloku). Obvykle se svislé proložení měří v bodech. Jeden bod (b.) se rovná 1/72 palce. Pokud chcete, můžete použít jinou měrnou jednotku.

Po změně

Určuje mezeru vloženou za odstavec (kromě posledního odstavce v textovém bloku). Jestliže jste zadali hodnotu Před, bude se mezera mezi odstavci rovnat součtu hodnot Před a Za. Obvykle se svislé proložení měří v bodech. Jeden bod (b.) se rovná 1/72 palce. Pokud chcete, můžete použít jinou měrnou jednotku.

Řádek

Určuje mezeru mezi řádky v odstavci. Můžete zadat procentuální hodnotu bodové velikosti latinkového písma. Výchozí nastavení 120 procent zajišťuje, že se znaky nedotýkají následujícího řádku. Lze také zadat absolutní velikost. (Pokud je například velikost písma 12 bodů a chcete mezi řádky mezeru dva body, nastavte proložení řádků na 14 bodů.)

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×