Dialogové okno Text (karta Odrážky)

Tato karta určuje možnosti odrážek u vybraných odstavců v textovém bloku nebo u celého Blok textu vybraného Obrazec. Klepnutím na pole se stylem odrážek vyberete styl. Klepnutím na pole Žádné odeberete odrážky z vybraného textu.

Velikost písma

Určuje velikost odrážek, ale neovlivní zbytek textu. Můžete zadat velikost v bodech (například 14 b) nebo procentuálně (například 80 %). Chcete-li změnit jednotky, zadejte bodovou velikost následovanou zkratkou b nebo procentuální hodnotu následovanou symbolem %. Relativní velikost je relativní vzhledem k velikosti písma prvního znaku v odstavci s textem s odrážkami.

Umístění textu

Určuje prostor mezi odrážkou a textem.

Znaky odrážek

Zadejte vlastní znak nebo znaky odrážek.

Písmo

Určuje písmo vlastních znaků odrážek.

Pokud písmo pro vlastní odrážku nezadáte, pokusí se aplikace Microsoft Office Visio použít stejné písmo jako u prvního znaku v textu s odrážkami. Pokud toto písmo nebude podporovat vybrané znaky, bude použito jiné vhodné písmo podporující tyto znaky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×