Dialogové okno Styly uzlů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V dialogovém okně Styly uzlů lze určit počet a obsah polí a nastavit vlastní vzhled různých typů uzlů síťových diagramů. Je možné provádět následující operace:

  • Můžete nastavit styly okraje a pozadí pro všechny typy úkolů v zobrazení Síťový diagram, jako jsou například úkoly typu Kritický, Nekritický a Kritický souhrn.

  • Můžete zadat, že obsah určitých polí úkolu se zobrazí v určitém umístění v každém uzlu síťového diagramu.

Zobrazení dialogového okna

Otevřete zobrazení Síťový diagram. V nabídce Formát potom klepněte na příkaz Styly uzlů. Požadované dialogové okno lze také otevřít poklepáním v prázdné oblasti daného zobrazení.

Podrobnosti

Nastavení stylu pro oddíl

Nastavení stylu pro:     Klepněte na kategorii úkolů (například Kritický milník nebo Vnější nekritický), jejíž uzel síťového diagramu chcete zobrazit nebo naformátovat. Všechny následující změny formátování, které v tomto dialogovém okně provedete, se budou vztahovat na uzel síťového diagramu vybrané kategorie úkolů. Chcete-li možnosti formátování zadat u více typů úkolů najednou, podržte klávesu CTRL a v seznamu klepněte na požadované další kategorie úkolů.

Kategorie úkolu

Kritický:     Jedná se o úkoly Kritická cesta a úkoly, jejichž Časová rezerva je menší nebo rovna 0 dnům (výchozí hodnota). (Chcete-li změnit hodnotu časové rezervy určující, zda je úkol kritický, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zadejte hodnotu časové rezervy do pole Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna.)

Nekritický:     Jedná se o úkoly, jejichž časová rezerva je větší než 0 dnů (výchozí hodnota). (Chcete-li změnit hodnotu časové rezervy určující, zda je úkol kritický, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zadejte hodnotu časové rezervy do pole Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna.)

Kritický milník     Úkoly, které je považován za kritický a s 0 Doba trvání nebo jste označili jako milníky na kartě Upřesnit dialogového okna Informace o úkolu.

Nekritický milník:     Jedná se o nekritické úkoly s nulovou dobou trvání nebo úkoly určené jako Milník. (Chcete-li úkol určit jako milník, klepněte v nabídce Projekt na příkaz Informace o úkolu. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Milník.)

Kritický souhrn     Úkoly, které je považován za kritický a které představují skupiny dílčích úkolech v úkolu Přehled.

Nekritický souhrn:     Jedná se o úkoly, které nejsou kritické a které zastupují skupinu vlastních podřízených úkolů v osnově úkolů.

Kritický vložený projekt:     Jedná se o úkoly, které jsou kritické a představují vnější projekt v souboru Hlavní projekt.

Nekritický vložený projekt:     Jedná se o úkoly, které nejsou kritické a které představují vnější projekt v souboru hlavního projektu.

Označený kritický:     Jedná se o úkoly, které jsou kritické a označené nastavením pole Označený na hodnotu Ano. Pole Označený lze přidat do libovolného seznamu úkolů.

Označený nekritický:     Jedná se o úkoly, které nejsou kritické a jsou označené nastavením pole Označený na hodnotu Ano. Pole Označený lze přidat do libovolného seznamu úkolů.

Vnější kritický     Úkoly, které je považován za kritický a, které jsou propojené jako předchůdců nebo následníků z jiných projektů.

Vnější nekritický:     Jedná se o úkoly, které nejsou kritické a jsou propojeny ve formě předchůdců nebo následníků z jiných projektů.

Souhrn projektu     Na úkol, který zobrazuje dobu trvání víceúrovňové celého projektu, procento dokončení, datum zahájení a dokončení splnění všech úkolů. Při zobrazení souhrnného úkolu projektu se zobrazí v levém horním rohu Diagram sítě s identifikační číslo 0. Ve výchozím nastavení není zobrazen souhrnný úkol projektu. Chcete-li zobrazit souhrnný úkol projektu v nabídce Nástroje, klikněte na Možnosti, klikněte na kartu zobrazení a zaškrtněte políčko souhrnný úkol projektu.

Náhled:     Zobrazí styl uzlu síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů a její vzhled s možnostmi vybranými v tomto dialogovém okně.

Nastavit styl zvýrazňovacího filtru:     Umožňuje přepnout z možností nastavení normálního stylu dané kategorie úkolů do nastavení stylu pro zvýraznění filtru. Pokud toto políčko zaškrtnete, zobrazí aplikace Project možnosti formátování, které se sloučí s původním stylem uzlu síťového diagramu v případě, že úkol dané kategorie splní kritéria filtru. Styl zvýrazňovacího filtru se zobrazí v poli Náhled vybrané kategorie úkolů.

Zobrazit data z úkolu ID:     Umožňuje v tomto poli zadat nebo vybrat ID úkolu a zjistit vzhled odpovídajících dat s aktuálně vybraným nastavením stylu. Vybraný úkol se zobrazí v poli Náhled s aktuálně nastavenými možnostmi stylu. Chcete-li místo skutečných dat v náhledu znovu zobrazit zástupný text, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit data z úkolu ID.

Část šablony

Šablona:     Klepněte na šablonu stylu uzlu, kterou chcete použít pro vybranou kategorii úkolů. Jako výchozí je nastavena šablona Standardní. Šablony představují sady předdefinovaných polí a údajů, které se zobrazí v uzlech síťového diagramu. Součástí aplikace Project je několik šablon stylu uzlu. Každá šablona obsahuje několik polí s určeným umístěním v každém uzlu síťového diagramu.

Šablony dat

Standardní:     Obsahuje název a ID úkolu, datum zahájení a dokončení, dobu trvání a jména přiřazených zdrojů.

Náklady:     Obsahuje název a ID úkolu, celkové náklady, pevné náklady, skutečné náklady, náklady podle směrného plánu, zbývající náklady a každou odchylku nákladů.

Vytvořená hodnota:     Obsahuje pole pro název a ID úkolu a náklady Vytvořená hodnota BAC, EAC, VAC, BCWP, BCWS a ACWP.

Vnější:     Obsahuje název a ID úkolu, datum zahájení a dokončení, dobu trvání a název vnějšího projektu.

Vložený projekt:     Obsahuje název a ID úkolu, datum zahájení a dokončení, dobu trvání a název vloženého projektu.

Milník:     Obsahuje název a ID úkolu a datum milníku.

Souhrnný:     Obsahuje název a ID úkolu, datum zahájení a dokončení, dobu trvání a procento dokončení.

Sledování:     Obsahuje název a ID úkolu, procento dokončení, skutečné datum zahájení a dokončení a skutečnou a zbývající dobu trvání.

Kód WBS:     Obsahuje název úkolu, kód WBS, dobu trvání, datum zahájení a dokončení a jména přiřazených zdrojů.

Práce:     Obsahuje název a ID úkolu, plánovanou práci, skutečnou a zbývající práci, práci podle směrného plánu, odchylku práce a procento dokončení práce.

Další šablony:     Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Šablony, ve kterém můžete vytvořit, změnit, kopírovat a odstranit šablony formátování uzlů síťového diagramu. Tímto způsobem změníte seznam položek pole šablon. Šablony obsahují sady polí a údajů spolu s informacemi o písmu a rozložení pro data zobrazená v uzlu síťového diagramu.

Oddíl ohraničení

Tvar:     Určuje tvar uzlů síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů. Jiný tvar vyberete klepnutím na šipku.

Barva:     Určuje barvu okraje uzlů síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů. Jinou barvu vyberete klepnutím na šipku.

Šířka:     Určuje šířku okraje uzlů síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů. Jinou šířku vyberete klepnutím na šipku.

Zobrazit vodorovné čáry mřížky:     Zaškrtnutím zobrazíte v uzlech síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů vodorovné čáry Mřížky. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit svislé čáry mřížky:     Zaškrtnutím zobrazíte v uzlech síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů svislé čáry mřížky. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Oddíl pozadí

Barva:     Určuje barvu pozadí uzlů síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů. Jinou barvu vyberete klepnutím na šipku.

Vzorek:     Určuje vzorek výplně pozadí uzlů síťového diagramu pro aktuálně vybranou kategorii úkolů. Jiný vzorek vyberete klepnutím na šipku.

Poznámka: 

  • Můžete nastavit, zda se v každém uzlu síťového diagramu zobrazí průběh úkolu. V zobrazení Síťový diagram klepněte v nabídce Formát na příkaz Rozvržení a potom zaškrtněte políčko Označit probíhající a dokončené. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. U úkolů je pak vykazován průběh, proto nezobrazení žádného označení znamená, že úkol nebyl dosud zahájen. Pokud se zobrazí zpětné lomítko (\) z rohu do rohu, byl úkol již zahájen. Jestliže se přes uzel síťového diagramu zobrazí označení X, byl úkol dokončen.

  • Další možnosti formátování síťového diagramu najdete v dialogovém okně Rozvržení, do kterého přejdete z nabídky Formát. Chcete-li přímo formátovat prvky v určitém uzlu síťového diagramu, klepněte v nabídce Formát na příkaz Uzel.

  • V dialogovém okně Styly uzlů můžete změnit styl písma textu v uzlech síťového diagramu. V seznamu Nastavení stylu pro klepněte na typ uzlu síťového diagramu, který chcete změnit. Ve skupinovém rámečku Šablona klepněte na tlačítko Další šablony. Klepněte na tlačítko Upravit a pak na tlačítko Písmo.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×