Dialogové okno Styly pruhů (pro diagram zdrojů)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V dialogovém okně Styly pruhů pro diagram zdrojů lze nastavit vlastní vzhled informací o zdrojích v zobrazení Diagram zdrojů. Možnosti dialogového okna se mění v závislosti na tom, zda zobrazení Diagram zdrojů představuje jediné zobrazení nebo dolní podokno Kombinované zobrazení v rámci zobrazení úkolů nebo jiného zobrazení zdrojů. Je možné provádět následující úpravy:

  • změna způsobu grafického znázornění informací, například jako pruh (výchozí), oblast, krok nebo čára;

  • Zobrazení nebo skrytí diagram zdrojů, které formátovaná jako pro vybrané, filtrovat, nebo všech zdrojů nebo úkolů.

  • Změna barvy a vzorku prvků grafu, jako jsou pruhy nebo čáry znázorňující informace v poli nebo data v čase, například, normální rozdělení modře a přetížení červeně.

Zobrazení dialogového okna

V zobrazení Diagram zdrojů klepněte v nabídce Formát na příkaz Styly pruhů. Požadované dialogové okno lze také otevřít poklepáním v diagramové části daného zobrazení.

Podrobnosti

Nastavení zobrazení Diagram zdrojů, které lze určit v dialogovém okně Styly pruhů, se následujícím způsobem přizpůsobuje konfiguraci aktuálního zobrazení:

  • Pokud jste diagram zdrojů zobrazili samostatně jako jediné zobrazení, bude mít levá strana dialogového okna název Filtrované zdroje a pravá strana název Zdroj. Levá strana obsahuje nastavení zobrazení diagramu pro skupinu filtrovaných zdrojů. Ve výchozím nastavení není použit žádný filtr, takže v diagramu lze znázornit informace pro všechny zdroje. Pravá strana obsahuje nastavení zobrazení diagramu pro aktuálně vybraný zdroj.

  • Jestliže diagram zdrojů představuje dolní podokno v kombinovaném zobrazení a zobrazení úkolů tvoří horní podokno, bude mít levá strana název Všechny úkoly a pravá strana název Vybrané úkoly. Levá strana obsahuje nastavení zobrazení diagramu pro všechna přiřazení zdrojů přidělených k aktuálně vybraným úkolům. Pravá strana obsahuje nastavení zobrazení diagramu pouze pro přiřazení k aktuálně vybraným úkolům.

  • Pokud diagram zdrojů představuje dolní podokno kombinovaného zobrazení a horní podokno tvoří zobrazení zdrojů, bude mít levá strana název Všechny zdroje a pravá strana název Vybrané zdroje. Levá strana obsahuje nastavení zobrazení diagramu pro všechna přiřazení zdrojů vybraných v horním podokně zobrazení zdrojů. Pravá strana obsahuje nastavení zobrazení diagramu pro aktuální zdroj.

Levý oddíl

Pomocí nastavení na levé straně dialogového okna lze zadat možnosti zobrazení informací souvisejících s celou skupinou úkolů či zdrojů.

Obsah levé strany se mění v závislosti na zvolené možnosti v podnabídce Podrobnosti nabídky Formát. Jestliže je například v podnabídce Podrobnosti vybrána položka Jednotek ve špičce (výchozí nastavení), obsahuje levá strana možnosti pro přetížené zdroje, přidělené zdroje a navržené rezervace. Pokud je však v podnabídce Podrobnosti vybrána položka Souhrnné náklady, obsahuje tato strana možnosti pro celkové náklady a nové náklady.

U každé kategorie, kterou lze v diagramu znázornit, jsou k dispozici tři možnosti formátování.

Možnosti formátování

Zobrazit jako:     Umožňuje určit typ diagramu (například pruhový nebo spojnicový), kterým chcete znázornit danou kategorii u skupiny zdrojů. Pokud pro dané informace nechcete diagram zobrazit, klepněte na položku Nezobrazovat. Ve výchozím nastavení se u filtrovaných (více) zdrojů nezobrazí žádné informace.

Barva:     Umožňuje určit barvu diagramu, kterou chcete znázornit danou kategorii u skupiny zdrojů.

Vzorek:     Umožňuje určit vzorek, kterým chcete znázornit danou kategorii u skupiny zdrojů. Jestliže jste v poli Zobrazit jako vybrali položku Pruh, Oblast nebo Krok, zobrazí se seznam vzorků oblastí. Pokud jste vybrali položku Čára nebo Klikatá čára, zobrazí se seznam vzorků čar.

Pravý oddíl

Pravá strana umožňuje nastavit možnosti zobrazení informací diagramu zdrojů pro aktuálně vybraný jednotlivý zdroj nebo úkol.

Obsah této strany se mění v závislosti na zvolené možnosti v podnabídce Podrobnosti nabídky Formát. Jestliže je například v podnabídce Podrobnosti vybrána položka Jednotek ve špičce (výchozí nastavení), obsahuje skupinový rámeček Zdroj možnosti pro přetížené zdroje, přidělené zdroje a navržené rezervace. Pokud je však v podnabídce Podrobnosti vybrána položka Dostupnost práce, obsahuje skupinový rámeček Zdroj možnosti formátování pouze pro dostupnost práce.

U každé kategorie, kterou lze v diagramu znázornit, jsou k dispozici tři možnosti formátování.

Možnosti formátování

Zobrazit jako:     Umožňuje určit typ diagramu (například pruhový nebo spojnicový), kterým chcete znázornit danou kategorii u vybraného zdroje. Pokud pro dané informace nechcete diagram zobrazit, klepněte na položku Nezobrazovat.

Barva:     Umožňuje určit barvu diagramu, kterou chcete znázornit danou kategorii u vybraného zdroje.

Vzorek:     Umožňuje určit vzorek, kterým chcete znázornit danou kategorii u vybraného zdroje. Jestliže jste v poli Zobrazit jako vybrali položku Pruh, Oblast nebo Krok, zobrazí se seznam vzorků oblastí. Pokud jste vybrali položku Čára nebo Klikatá čára, zobrazí se seznam vzorků čar.

Zaškrtávací políčka

Zobrazit hodnoty:     Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte číselné hodnoty v dolní části diagramu. Zrušením zaškrtnutí políčka uvedené hodnoty skryjete. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit čáru dostupnosti:     Zaškrtnutím tohoto políčka zahrnete do zobrazení Diagram zdrojů plnou čáru zobrazující dostupnost jednotlivých zdrojů ve dnech zobrazených v diagramu. Zrušením zaškrtnutí políčka čáru dostupnosti skryjete. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Pole Překrytí pruhů

Toto pole určuje procento překrytí dvou pruhů ve stejném časovém období. Tuto hodnotu je nutné nastavit v rozsahu 1 až 100.

Poznámka : 

  • Chcete-li změnit typ informací zobrazených v diagramu, zvolte požadované informace v podnabídce Podrobnosti nabídky Formát.

  • Jakýkoli diagram, který je k dispozici, můžete vypnout, jestliže v seznamu Zobrazit jako pro daný diagram vyberte položku Nezobrazovat.

  • Pokud používáte zobrazení Diagram zdrojů jako součást Kombinované zobrazení, můžete zobrazit grafy pro konkrétního zdroje a skupiny vybraných zdrojů. Zobrazení grafů pro obě vám umožní porovnat informace jako nevytížení nebo přetížení mezi jeden zdroj a skupina zdroje.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×