Dialogové okno Stereotypy UML

Chcete-li vytvořit nové nebo upravit či odstranit existující Stereotypy, klepněte v nabídce UML na příkaz Stereotypy nebo klepněte pravým tlačítkem myši na model systému ve StereotypyStromové zobrazení a potom klepněte na příkaz Stereotypy. Stereotypy vytvořené v tomto okně jsou (kde je to vhodné) zahrnuty do seznamů Stereotyp v dialogových oknech vlastností UML přidružených k prvkům UML.

Stereotypy

Zobrazuje seznam stereotypů, které jsou k dispozici pro modely.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení stereotypu, klepněte do pole v seznamu Stereotypy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení stereotypu lze získat přístup tak, že vyberete stereotyp v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Stereotyp:  Chcete-li upravit název existujícího stereotypu, poklepejte na pole v tomto sloupci. Klepnutím na tlačítko Nový přidáte nový stereotyp.

  • Základní třída:  Zvolte název prvku modelu UML, k němuž se stereotyp vztahuje.

  • IsRoot:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že stereotyp nemůže mít předchůdce.

  • IsLeaf:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že stereotyp nemůže mít následníky.

  • IsAbstract:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že stereotyp je abstraktní a pro třídu nemohou být vytvořeny žádné instance.

Nový

Klepnutím na toto tlačítko přidáte do seznamu stereotypů nedefinovaný stereotyp.

Chcete-li pro stereotyp definovat nejčastěji používaná nastavení, klepněte do pole v seznamu Stereotypy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení stereotypu lze získat přístup tak, že vyberete stereotyp v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Vlastnosti

Po výběru stereotypu v seznamu Stereotypy zobrazíte klepnutím na toto tlačítko čtyři kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených ke stereotypu: Stereotyp, Povinné hodnoty s příznakem, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nový stereotyp se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného stereotypu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný stereotyp ze seznamu stereotypů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×