Dialogové okno Stín

Styl

Nastaví styl stínu u vybraného obrazce. Možnost Výchozí nastavení stránky znamená, že obrazec má stejné nastavení stylu stínu jako stránka.

Barva

Určuje barvu pozadí stínu vybraného obrazce. Například u vzorku Mřížka se příslušná barva zobrazí v mezerách mezi mřížkou. Vyberte novu barvu pozadí ze seznamu nebo klepněte na možnost Další barvy a v dialogovém okně Barvy definujte vlastní barvu.

Vzorek

Určuje vzorek stínu. Chcete-li odstranit stávající stín, klepněte na možnost Žádný.

Barva vzorku

Určuje barvu vzorku stínu (popředí). Například u vzorku Mřížka se příslušná barva vzorku zobrazí v mřížce. Vyberte novou barvu popředí ze seznamu nebo klepněte na možnost Další barvy a v dialogovém okně Barvy definujte vlastní barvu.

Průhlednost

Přesunutím jezdce nastavte průhlednost stínu od 0 do 100 procent.

Náhled

Zobrazí náhled vybraných možností dialogového okna Stín.

Velikost a umístění

Určuje pozici stínů ve vztahu k obrazcům. Chcete-li změnit odsazení stínu, zadejte nové vzdálenosti v polích Odsazení na ose X a Odsazení na ose Y. Klepnutím na šipky se můžete pokusit nastavit hodnoty odsazení na základě optického posouzení.

Zvětšení určuje velikost stínu ve vztahu k obrazci.

Směr

Určuje úhel nakloněného stínu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×