Dialogové okno Souhrny

Seskupí dohromady vybraná data a provede výpočet skupiny.

Seskupit podle

Určuje vlastnost, podle níž chcete seskupení provést.

Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti, ve kterém lze určit způsob zobrazení seskupených dat.

Souhrny

Určuje výpočty skupiny, které chcete provést. Chcete-li určit výpočet u určité vlastnosti, zaškrtněte odpovídající políčko. Výpočet Počet je k dispozici pro všechny vlastnosti. Ostatní výpočty jako například výpočet Celkem lze provádět pouze u numerických vlastností.

Poznámka : Souhrnné výpočty se provádějí s řádky, které jsou v sestavě skutečně zobrazeny, a nezahrnují informace duplicitních řádků vyloučených ze sestavy v dialogovém okně Možnosti.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×