Dialogové okno Směrovací adresa

Od

Zobrazuje vaši e-mailovou adresu a označuje vás jako směrovatele výkresu.

Komu

Určuje osoby (e-mailové adresy), kterým chcete výkres směrovat.

Přesunout

Změní uspořádání směrování. První osoba v seznamu je první osoba, které bude výkres směrován. Chcete-li pořadí změnit, klepněte na e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko Přesunout se šipkou nahoru nebo dolů.

Adresa

Klepnutím zobrazíte e-mailový adresář, z kterého můžete přidat osoby do seznamu Komu.

Odebrat

Klepnutím odeberete aktuálně vybranou e-mailovou adresu ze seznamu Komu.

Předmět

Určuje text, který se zobrazí v předmětu e-mailu.

Text zprávy

Zobrazuje text, který se objeví ve zprávě.

Směrovat příjemcům

Jednomu po druhém

Určuje, že výkres bude odeslán příjemcům po jednom v pořadí směrování.

Všem najednou

Určuje, že výkres bude odeslán všem příjemcům najednou.

Přidat adresu

Klepnete-li na toto tlačítko, bude zpráva odeslána včetně směrovací adresy.

Vymazat

Odstraní vše z polí Komu a Textzprávy.

Po ukončení návrat

Určuje, že po směrování výkresu všem osobám v seznamu Komu bude výkres vrácen na vaši e-mailovou adresu.

Sledovat stav

Určuje, že má být sledován stav směrování výkresu: kdo jej přijal, kdy byl přijat a kdy byl směrován následující osobě.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×