Dialogové okno Sdílet zdroje

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavení předvoleb pro sdílení zdrojů pomocí jiných projektů pomocí dialogu Sdílet zdroje. Máte tyto možnosti:

  • zapnout nebo vypnout sdílení zdrojů;

  • zvolit, ze kterého souboru projektu budou zdroje síleny;

  • určit, který soubor bude mít přednost v případě, že informace o zdrojích ve dvou souborech budou v konfliktu.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sdílení zdrojů a potom klepněte na příkaz Sdílet zdroje.

Podrobnosti

Zdroje pro oddíl

Používat vlastní zdroje:     Určuje, že aktivní projekt by měl využívat vlastní zdroje. Jedná se o výchozí nastavení.

Používat sdílené zdroje:     Určuje, že aktivní projekt by měl využívat zdroje z jiného projektu.

Umístění:     Označuje název otevřeného projektu, jehož zdroje mají být sdíleny. Tento seznam je k dispozici pouze v případě, že je vybrán přepínač Používat sdílené zdroje.

Oddíl v konfliktu s kalendáře nebo zdroje informací

Přednost má fond zdrojů:     Určuje, že v případě konfliktu informací o zdroji mezi aktivním (sdílejícím) projektem a projektem sloužícím jako fond zdrojů budou mít přednost informace v projektu sloužícím jako fond zdrojů. Pokud je například jako maximální počet jednotek u zdroje ve sdílejícím projektu uvedena hodnota 100 procent a v projektu sloužícím jako fond zdrojů hodnota 75 procent, znamená přednost fondu zdrojů to, že jako maximální počet jednotek u daného zdroje bude použita hodnota 75 procent. Jedná se o výchozí nastavení.

Přednost má sdílející:     Určuje, že v případě konfliktu informací o zdroji mezi aktivním (sdílejícím) projektem a projektem sloužícím jako fond zdrojů budou mít přednost informace v aktivním (sdílejícím) projektu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×