Dialogové okno Propojení s databází

Název

Pokud jste již vytvořili zdroj dat, zvolte jej.

Vytvořit

Chcete-li vytvořit nový zdroj dat, klepněte na tlačítko Vytvořit. Postupujte podle pokynů průvodce Vytvořit nový zdroj dat. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se zobrazí dialogové okno Nastavení ODBC. V tomto dialogovém okně je možné vybrat existující databázi nebo vytvořit novou. Tabulku v databázi vytvoříte později.

tiplist

Používáte-li jako zdroj dat aplikaci Microsoft Office Excel, můžete vybrat již existující sešit. Sešit nelze vytvořit v průvodci.

Zvolíte-li sešit aplikace Excel, zrušte zaškrtnutí políčka Jen pro čtení v dialogovém okně Vybrat sešit.

Procházet

Máte-li zdroj dat uložen jinde než ve výchozím umístění, klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.

Kvalifikátor

Zvolte databázi s tabulkou, kterou chcete propojit. Tato možnost je k dispozici pouze u databázových aplikací, jako je Microsoft SQL Server, kde připojení ke zdroji dat umožňuje přístup k více databázím.

Vlastník

Zvolte položku Pro všechny uživatele nebo jméno autora databáze. Výběrem konkrétního autora omezíte počet tabulek, které se zobrazí v seznamu Tabulka nebo zobrazení. Tato možnost je k dispozici pouze u databázových aplikací, jako je server Microsoft SQL Server, které umožňují zadat autora objektu.

Tabulka nebo zobrazení

Vyberte tabulku, kterou chcete propojit. Klepnutím na tlačítko Nový přidáte do databáze novou tabulku.

Propojení polí

Zobrazuje, jak jsou pole propojena s buňkami tabulky ShapeSheet.

Pole: Zobrazuje pole databáze.

Klíč: Zobrazuje, zda se jedná o součást primárního klíče.

Buňka: Zobrazuje buňku tabulky ShapeSheet, s níž je pole propojeno.

Vyhodnotit jako: Určuje způsob vyhodnocování dat při kopírování z pole do buňky.

Hodnota: Zobrazuje hodnotu pole.

Přidat

Klepnutím přidáte existující pole databáze do seznamu.

Změnit

Klepnutím upravíte propojení mezi vybraným polem databáze a buňkou tabulky ShapeSheet.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybrané pole databáze ze seznamu. Poslední pole v seznamu nebo poslední pole s klíčem odstranit nelze.

Upřesnit

Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Upřesnit, ve kterém lze zvolit databázové objekty, s nimiž je možné výkres propojit, položky místních nabídek pro propojené obrazce a události při umístění pro výkres.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×