Dialogové okno Paleta barev

Barva | Plná

Zobrazí 24 barev v paletě barev aplikace Microsoft Office Visio. Jestliže ovladač zobrazení podporuje pouze 16 barev, zobrazí se Tónování barvy. Pokud podporuje 256 barev nebo více, žádné tónované barvy se pravděpodobně nezobrazí. V levé části jednotlivých barevných pruhů se zobrazí tónovaná barva, v pravé části se zobrazí nejbližší plná barva.

Kopírovat barvy z tohoto zdroje

Zobrazí seznam otevřených souborů výkresu a předem definované palety barev. Výběrem ze seznamu je možné kopírovat novou barevnou paletu do aktivního souboru výkresu.

Upravit

Vyberte barvu v dialogovém okně Paleta barev a klepnutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno Barvy, ve kterém je možné příslušnou barvu upravit.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×