Dialogové okno Přizpůsobit publikovaná pole

Dialogové okno Přizpůsobit publikovaná pole slouží k vlastnímu nastavení způsobu Publikování přiřazení přiřazení a příjmu aktualizací přiřazených úkolů od zdrojů. Změníte-li nastavení v tomto dialogovém okně, změní se příslušná Pole a možnosti pro členy týmu, kteří používají aplikaci Microsoft Office Project, při příštím publikování přiřazení nebo aktualizací. Můžete:

  • určit, kterou metodu sledování mají zdroje používat k hlášení průběhu úkolů,

  • určit, která pole budou zobrazena v publikovaných přiřazeních,

  • určit, zda mají zdroje povoleno měnit vybraná publikovaná pole.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klepněte na příkaz Publikovaná pole.

Podrobnosti

Část Metoda používaná zdroji k hlášení průběhu úkolů

Slouží k určení možnosti pro sledování a hlášení průběhu. V závislosti na vybrané možnosti je zobrazen seznam polí vztahujících se k dané možnosti. Pokud metodu sledování striktně řídí Správce serveru pomocí aplikace Microsoft Office Project Web Access, mohou být tyto možnosti zobrazeny šedě.

Další pole, která lze přidat do části Zobrazení úkolů

Pole k dispozici: Obsahuje seznam všech Pole, která jsou k dispozici členům týmu pro použití v zobrazení úkolů (Časový rozvrh nebo Ganttův diagram) v aplikaci Project Web Access.

Pole v zobrazení úkolů: Obsahuje seznam všech polí, která jsou aktuálně zobrazena v zobrazení úkolů (Časový rozvrh nebo Ganttův diagram) v aplikaci Project Web Access.

Příkazová tlačítka

Přidat (>):     Vloží Pole vybrané v seznamu Pole k dispozici do seznamu Pole v zobrazení úkolů.

Odebrat (<):     Odstraní pole vybraná v seznamu Pole v zobrazení úkolů a vrátí je do seznamu Pole k dispozici.

Odebrat vše (<<):     Odstraní všechna pole vybraná v seznamu Pole v zobrazení úkolů a vrátí je do seznamu Pole k dispozici. Toto tlačítko použijte, pokud chcete vytvořit pole zobrazení úkolů úplně od začátku.

Nastavit jako výchozí:     Použije nastavení v tomto dialogovém okně jako výchozí pro všechny projekty nově vytvářené projekty.

Původní:     Vrátí nastavení v dialogovém okně na výchozí hodnoty.

Část Nastavení pro

Typ vlastního pole:    Určuje, zda pole vybrané v seznamu Pole v zobrazení úkolů vztahuje k úkolům nebo přiřazením.

Povolit zdrojům měnit pole:    Určuje, zda členové týmu mohou měnit obsah polí vybraných v seznamu Pole v zobrazení úkolů. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Poznámka : Pokud nastavíte typ vlastního pole na úkol a zaškrtnete políčko Povolit zdrojům měnit pole, buďte opatrní. Přiřadíte-li k jednomu úkolu více zdrojů a označíte vlastní pole jako pole úkolu, mohou být informace odeslané jedním přiřazeným zdrojem přepsány informacemi odeslanými jiným zdrojem přiřazeným ke stejnému úkolu. Pokud nechcete, aby k tomu docházelo, přiřaďte k úkolu pouze jeden zdroj nebo označte vlastní pole jako pole přiřazení. U polí přiřazení jsou změněné informace pro vlastní pole odeslané jednotlivými zdroji ukládány samostatně.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×