Dialogové okno Přidat

Pole

Zvolte pole databáze, které chcete přidat.

Klíč

Zvolte položku Ano, pokud se jedná o součást primárního klíče.

Buňka

Zvolte buňku, s níž bude vybrané pole propojeno.

Vyhodnotit jako

Zvolte způsob vyhodnocování dat při kopírování z pole databáze do buňky:

  • Jestliže data uvedená v poli tvoří řetězec, vyberte položku Hodnota nebo Vzorec. Vyberete-li položku Hodnota, bude řetězec v buňce tabulky ShapeSheet zobrazen jako text uzavřený do uvozovek. Při výběru položky Vzorec je s řetězcem zacházeno jako se vzorcem a je vyhodnocen.

  • Pokud jsou data v poli numerická, vyberte položku Číslo nebo měrnou jednotku.

Hodnota

Zvolte výchozí hodnotu pole. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li pole součástí primárního klíče. Zadáním hodnoty u každého primárního klíče přidružíte obrazce ke konkrétním záznamům v databázi. Zvolením položky Žádný nepřidružíte obrazec ke konkrétnímu záznamu, ale obrazec zůstane i nadále propojen s polem databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×