Dialogové okno Přichytit a připevnit (karta Upřesnit)

Toto nastavení určuje sílu přichycení u různých objektů na stránce a rozšíření obrazců u dalších přichytávacích bodů (včetně úhlů, v nichž se zobrazují pomocné čáry obrazců).

Možnosti rozšíření obrazce

Tyto možnosti slouží k určení dalších přichytávacích bodů. Rozšíření obrazců je možné použít u nástrojů Čára Obrázek tlačítka , Oblouk Button image , Volný tvar Obrázek tlačítka , Tužka Obrázek tlačítka , Elipsa Obrázek tlačítka , Obdélník Obrázek tlačítka a Spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek .

Prodloužení pole zarovnání

Přichytí ukazatel k čáře vycházející z Pole zarovnání obrazce.

Osy zarovnání na střed

Přichytí ukazatel k čáře vycházející ze středu Pole zarovnání obrazce.

Tečna vnitřní části křivky

Přichytí ukazatel k tečně křivky. Přetáhněte ukazatel přes segment oblouku, až se zobrazí tečkovaná čára označující tečnu. Přetáhněte ukazatel podél tečkované čáry, až se barva čáry, kterou kreslíte, změní na červenou.

Koncový bod úsečky

Přichytí ukazatel ke koncovému bodu segmentu čáry nebo oblouku. Segment čáry může obsahovat obrazce čáry a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Střední bod úsečky

Přichytí ukazatel ke střednímu bodu segmentu čáry nebo oblouku. Segment čáry může obsahovat obrazce čáry a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Lineární prodloužení

Přichytí ukazatel k čáře vycházející z koncového bodu segmentu čáry. Táhněte ukazatelem přes segment čáry, až se zobrazí tečkovaná čára vycházející z nejbližšího koncového bodu, a potom táhněte ukazatelem podél tečkované čáry. Segment čáry může obsahovat obrazce čáry a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Prodloužení křivky

Přichytí ukazatel ke křivce vycházející z koncového bodu segmentu oblouku nebo volné křivky. Táhněte ukazatelem přes segment oblouku, až se zobrazí tečkovaná čára, která doplňuje oblouk do podoby elipsy, a potom táhněte ukazatelem podél čáry. U obrazců volných tvarů prodlužuje křivku v bližším koncovém bodě.

Kolmo na koncový bod

Přichytí ukazatel k čáře kolmé ke koncovému bodu segmentu čáry nebo oblouku. Táhněte ukazatelem přes segment čáry nebo oblouku, až se zobrazí tečkovaná čára vycházející z nejbližšího koncového bodu, a potom táhněte ukazatelem podél čáry. Segment čáry může obsahovat obrazce čáry a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Kolmo na středový bod

Přichytí ukazatel k čáře kolmé na středový bod segmentu čáry nebo oblouku. Táhněte ukazatelem přes segment čáry nebo oblouku, až se zobrazí tečkovaná čára vycházející ze středového bodu, a potom táhněte ukazatelem podél čáry. Segment čáry může obsahovat obrazce čar a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Vodorovná čára v koncovém bodě

Přichytí ukazatel k čáře vodorovné ke koncovému bodu segmentu čáry nebo oblouku. Táhněte ukazatelem přes segment čáry nebo oblouku, až se zobrazí tečkovaná čára vycházející z koncového bodu, a potom táhněte ukazatelem podél čáry. Tečkovaná čára se zobrazuje vodorovně vzhledem k obrazovce, nikoli vzhledem ke stránce, takže není ovlivněna otočením stránky. Segment čáry může obsahovat obrazce čar a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Svislá čára v koncovém bodě

Přichytí ukazatel k čáře svislé ke koncovému bodu segmentu čáry nebo oblouku. Táhněte ukazatelem přes segment čáry nebo oblouku, až se zobrazí svislá čára vycházející z koncového bodu, a potom táhněte ukazatelem podél čáry. Tečkovaná čára se zobrazuje svisle vzhledem k obrazovce, nikoli vzhledem ke stránce, takže není ovlivněna otočením stránky. Segment čáry může obsahovat obrazce čar a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Střed kružnice

Přichytí ukazatele ke středu kružnice.

Ramena izometrického úhlu

Přichytí ukazatele k čarám vycházejícím z koncového bodu segmentu čáry nebo oblouku v izometrických úhlech zadaných v poli Izometrické úhly (deg). Táhněte ukazatelem přes koncový bod, až se zobrazí tečkovaná čára vycházející z vrcholu, a potom táhněte ukazatelem podél tečkované čáry. Tato možnost je užitečná zejména při vytváření izometrických výkresů.

Izometrické úhly (deg)

Zaškrtnutím políčka Ramena izometrického úhlu ve skupinovém rámečku Možnosti rozšíření obrazce označíte úhly, v nichž se zobrazí pomocné čáry obrazce (například 30, 60 a 90 stupňů). Můžete zadat až 10 úhlů (ve stupních) oddělených čárkou. Tato možnost je zvláště užitečná při vytváření izometrických výkresů. Segment čáry může obsahovat obrazce čar a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku.

Síla přichycení

Pomocí tohoto nastavení lze v pixelech určit, do jaké míry je možné natáhnout pravítka, mřížky, vodítka, body (spojovací body, vrcholy obrazce, úchyty obrazce), geometrii obrazce a pomocné čáry obrazce, je-li zapnuta funkce přichycení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×