Dialogové okno Přichytit a připevnit (karta Obecné)

Tato nastavení určují, zda jsou možnosti Přichycení a PřichyceníPřipevnění aktivní a ke kterým položkám budou obrazce přichyceny a připevněny. Tato nastavení je možné kdykoli změnit, aniž by byly nějakým způsobem ovlivněny obrazce, které jsou již umístěny nebo připevněny.

Nyní aktivní

Určuje, zda jsou v současné chvíli povoleny možnosti přichytit a připevnit.

Přichytit

Aktivuje přichycení, takže obrazce jsou přichyceny k položkám vybraným v oddíle Přichytit.

Připevnit

Aktivuje připevnění, takže obrazce jsou připevněny k položkám vybraným v oddíle Připevnit.

Dynamická mřížka

Aktivuje tečkované čáry označující nejvhodnější umístění středu dalšího obrazce, který přetáhnete na stránku, na základě umístění předchozích obrazců.

Pomůcky kreslení

Aktivuje tečkované čáry, které označují správné umístění pro nakreslení kruhu, čtverce nebo čáry pod určitým úhlem.

Pokud kreslíte obrazec pomocí nástroje Elipsa Obrázek tlačítka nebo Obdélník Obrázek tlačítka , určuje, kde je možné obrazec ukončit podél čáry pod úhlem 45, 135, 225 nebo 315 stupňů, abyste vytvořili kruh nebo obdélník.

Jestliže kreslíte obrazec pomocí nástroje Čára, prodlouží se čáry v přírůstcích 45 stupňů (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315). Upravujete-li segment čáry, zobrazí aplikace Microsoft Office Visio čáru prodlouženou v přírůstcích 45 stupňů i původní úhel čáry. Segment čáry může obsahovat obrazce čáry a čáry používané k vytvoření stran mnohoúhelníku. Obrázek tlačítka

Přichytit

Zaškrtnete-li toto políčko, můžete obrazce přichytit k těmto položkám.

Dílčí dělení pravítka

Přichytí ukazatel k značkám na pravítku.

Mřížka

Přichytí obrazce k mřížce.

Pole zarovnání

Přichytí obrazec k poli zarovnání. To se může lišit od zobrazeného okraje obrazce, protože pole zarovnání má vždy tvar čtverce, i když se jedná o kulatý obrazec.

Rozšíření obrazce

Určuje, zda je možné obrazec přichytit k vybraným možnostem ve skupinovém rámečku Možnosti rozšíření obrazce na kartě Upřesnit. Rozšíření obrazce jsou tečkované čáry, které jsou prodlouženy mimo obrazec tak, aby naznačily, jak nakreslit čáru v určitém vztahu ke geometrickému bodu.

Rozšíření obrazců je možné použít u nástrojů Čára Obrázek tlačítka , Oblouk Button image , Volný tvar Obrázek tlačítka , Tužka Obrázek tlačítka , Elipsa Obrázek tlačítka , Obdélník Obrázek tlačítka a Spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek .

Geometrie obrazce

Přichytí ukazatel k zobrazeným okrajům obrazce.

Vodítka

Přichytí obrazec k PřichyceníPřipevněníVodítko, vodicí bod.

Průniky obrazců

Přichytí obrazec do následujících umístění:

  • Průnik dvou obrazců

  • Průnik prodloužení obrazců a obrazců

  • Místo, kde jsou na sebe okraje obrazců a mřížka kolmé.

Úchyty obrazce

Přichytí obrazec k úchytům obrazce Obrázek úchytu výběru .

Vrcholy obrazce

Přichytí obrazec k vrcholům obrazce Vertices handle image .

Spojovací body

Přichytí obrazec ke spojovacím bodům Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek .

Obrazec je možné přichytit ke spojovacím bodům Dovnitř a Dovnitř i ven, ale nelze ho připojit ke spojovacím bodům Ven.

Připevnit

Obrazce, které jste vybrali, lze PřichyceníPřipevnění k následujícím položkám:

Geometrie obrazce

Připevní zobrazený okraj obrazce.

Vodítka

Připevní obrazec k vodítkům.

Úchyty obrazce

Připevní obrazec k úchytům obrazce   Obrázek úchytu výběru .

Vrcholy obrazce

Připevní obrazec k vrcholům obrazce   Vertices handle image .

Spojovací body

Připevní obrazec ke spojovacím bodům   Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek .

Obrazec je možné připevnit ke spojovacím bodům Dovnitř a Dovnitř i ven, ale nelze ho připevnit ke spojovacím bodům Ven.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×