Dialogové okno Přiřadit zdroje

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Přiřadit zdroje umožňuje zadat, kontrola nebo změna přiřazení zdrojů pro daný úkol. Máte tyto možnosti:

 • Existující zdroj přiřadíte úkol.

 • filtrovat zdroje,

 • přidat nový zdroj,

 • změnit Jednotky přiřazení zdroje pro úkol,

 • určit, zda je přiřazení zdroje k úkolu požadováno,

 • zobrazit náklady na zdroj pro úkol,

 • nahradit zdroj jiným zdrojem,

 • odebrat přiřazení zdroje z úkolu.

Zobrazení dialogového okna

V libovolném seznamu úkolů klepněte na název úkolu. Klepněte na tlačítko Přiřadit zdroje Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

Podrobnosti

Pole úkolů

Zobrazuje název úkolu, pro který jsou zobrazeny informace o přiřazení zdroje. Pokud je vybráno více úkolů, zobrazí se text Bylo vybráno více úkolů.

Možnosti seznamu zdrojů oddílu

Klepnutím na tlačítko Symbol plus vedle položky Možnosti seznamu zdrojů zobrazíte možnosti, ze kterých můžete vybírat. Tyto možnosti skryjete klepnutím na tlačítko Symbol minus .

Filtry zdrojů:    Pokud chcete zdroje filtrovat podle určité kategorie kritérií zdroje, zaškrtněte políčko vedle seznamu Filtrovat podle. Potom klepněte v seznamu na požadovaný filtr zdrojů. V tabulce zdrojů se zobrazí zdroje, které odpovídají vybraným kritériím.

Chcete-li například vyhledat zdroje, které patří do určité skupiny, zaškrtněte políčko, klepněte v seznamu na položku Skupina, zadejte v dialogovém okně Skupina název skupiny a klepněte na tlačítko OK.

K dispozici pro práci:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zdroje filtrovat podle doby, po kterou jsou zdroje k dispozici pro práci. Potom zadejte pomocí číselníku minimální počet hodin, po který má být zdroj k dispozici pro práci. V tabulce zdrojů se zobrazí zdroje, které odpovídají vybraným kritériím.

Lze také zaškrtnout obě políčka Filtrovat podle, vybrat kritérium a zadat minimální počet hodin. V tabulce zdrojů se zobrazí zdroje, které odpovídají vybraným kritériím.

Poznámka: Všechny zdroje, které již byly přiřazeny k vybranému úkolu, zůstávají v tabulce zdrojů i v případě, že neodpovídají kritériím filtru.

Další filtry    Zobrazí dialogové okno Další filtry, které můžete použít k upravit existující filtr nebo vytvoření vlastního filtru. Další informace o vytvoření vlastního filtru najdete v tématu dialogové okno Definice filtru.

Přidat zdroje:    Poskytuje volby pro přidání jiných zdrojů do tabulky zdrojů. V závislosti na používaném výpočetním prostředí lze importovat zdroje ze serveru Microsoft Exchange, z adresáře služby Microsoft Active Directory nebo ze serveru Microsoft Office Project Server 2007.

Při přidání zdrojů z jiného zdroje budou do tabulky zdrojů a do projektu přidány všechny dostupné zdroje, nikoli pouze ty, které splňují použitá kritéria filtru. Chcete-li u nově přidaných zdrojů použít kritéria filtru, je nutné kritéria vybrat a použít znovu.

Zdroje zdrojů

Z adresáře služby Active Directory:    Vyhledá zdroje v adresáři služby Microsoft Active Directory, které můžete přidat do projektu. Tato možnost šetří uživatelům čas tím, že není nutné v aplikaci Microsoft Office Project 2007 opakovaně zadávat zdroje, které již existují v adresáři služby Active Directory. Pokud klepnete na název aliasu pro skupinu zdrojů, bude do projektu jednotlivě přidán každý zdroj.

Z adresáře:    Zobrazí adresář aplikace Microsoft Office Outlook 2007, ve kterém můžete vybrat zdroje, které chcete přidat do seznamu zdrojů. Pokud klepnete na název aliasu pro skupinu zdrojů, bude do projektu jednotlivě přidán každý zdroj.

Ze serveru Project Server    Zobrazí dialogové okno Vytvořit tým, ve kterém můžete vybrat zdroje organizace přidat do projektového týmu.

Tabulka zdrojů

V tabulce zdrojů jsou uvedeny všechny zdroje v projektu nebo ve sdíleném Fond zdrojů. Pokud použijete filtr v části Možnosti seznamu zdrojů, budou spolu s již přiřazenými zdroji zobrazeny pouze zdroje, které splňují vybraná kritéria. Zdroje, které již byly přiřazeny k vybraným úkolům, budou označeny zaškrtnutím.

Název zdroje:    Zobrazuje název zdroje. Klepnutím na název vyberete zdroj pro další akci.

Pož./Popt.:    Při přípravě projektů na nahrazení zdrojů zadejte, zda musí daný úkol provést vybraný zdroj nebo jej může provést libovolný zdroj s požadovanou kvalifikací.

Jednotky:    Úroveň úsilí pro dané přiřazení, vyjádřená v procentech nebo jako desetinné číslo. Pokud například chcete, aby Pracovní zdroj pracoval na úkolu na poloviční úvazek, zadejte hodnotu 50 %. Výchozí počet jednotek přiřazení je stejný jako Maximální počet jednotek zdroje (maximálně 100 procent). To znamená:

 • Pokud je maximální počet jednotek zdroje nastaven na hodnotu 100%, je výchozí nastavení jednotek přiřazení 100 procent.

 • Pokud je maximální počet jednotek zdroje nastaven na hodnotu 50%, je výchozí nastavení jednotek přiřazení 50 procent.

 • Pokud je maximální počet jednotek zdroje nastaven na hodnotu 300%, je výchozí nastavení jednotek přiřazení 100 procent.

Jednotky přiřazení na základě kalendáře zdroje

Procentuální hodnota jednotek přiřazení je založena na nastavení Pracovní doba v Kalendář zdroje. Pokud je v kalendáři zdroje uvedeno, že zdroj je v pondělí k dispozici 8 hodin, znamená hodnota 100 procent pro úkol naplánovaný na pondělí, že zdroj bude na tomto úkolu pracovat 8 hodin. Pokud je v kalendáři zdroje uvedeno, že zdroj je v úterý k dispozici 4 hodiny, bude hodnota 100 procent pro úkol naplánovaný na úterý znamenat, že zdroj bude na úkolu pracovat 4 hodiny.

Jednotky materiálového zdroje

Chcete-li k úkolu přiřadit Materiálový zdroj, zadejte množství materiálu, které bude použito. V poli Jednotky se zobrazí značka měrné jednotky (tuny, kusy, metry apod.) použitá při definici materiálového zdroje. Výchozí hodnota je 1. Pro materiálové zdroje lze také definovat spotřebu. Pokud je například v průběhu úkolu spotřebováno každou hodinu 20 jednotek materiálu, zadejte do pole Jednotky hodnotu 20/h.

Zadání práce namísto jednotek

Jestliže přiřazujete zdroj k úkolu, který není řízené úsilím, můžete zadat práce (například 2 dny) místo jednotky v poli jednotky.

Pole náklady    Náklady na zdroj u tohoto přiřazení. Tyto náklady se vypočítávají z standardní sazba nebo hodnoty nákladů na použití zadané pro zdroj v seznamu zdrojů. Pokud je zdroj přiřazený nákladového zdroje, můžete změnit náklady v tomto poli. Pokud přiřazení zdroje pro více úkolů současně pole náklady budou zobrazeny pomlčky náklady na každý z více úkolů jsou stejné.

Příkazová tlačítka

Přiřadit:    Přiřadí vybraný zdroj k vybraným úkolům.

Odebrat:    Odebere vybraný zdroj z vybraných úkolů.

Nahradit:    Otevře dialogové okno Nahradit zdroj, ve kterém můžete pro vybraný úkol nahradit vybraný zdroj jiným zdrojem. Pokud úkol ještě nebyl zahájen, nový zdroj zcela nahradí starý zdroj. Pokud již práce na úkolu probíhá, je nový zdroj přidán do úkolu. Původnímu zdroji je připsána již provedená práce a nový zdroj je přiřazen ke zbývající práci.

Grafy    Otevře dialogové okno grafy, které můžete použít k zobrazení grafů, díky kterým zobrazit data uspořádaná práce, přiřazení práce a zbývající dostupnost pro vybrané zdroje.

Poznámka: 

 • Do prázdného řádku v tabulce zdrojů můžete zadat nové zdroje. Poklikáním názvu zdroje v tabulce Zdroj zobrazíte dialogové okno informace o zdroji, které pak můžete přidat informace o zdroji pro všechny nové prostředky, které jste zadali.

 • Do pole Jednotky můžete zadat množství Práce a aplikace Project jednotky vypočítá. Předpokládejme například, že jste zadali nový úkol s Doba trvání5 dnů. V dialogovém okně Přiřadit zdroje potom k úkolu přiřadíte Marii a v poli Jednotky zadáte hodnotu 20 hodin. Aplikace Project automaticky vypočítá hodnotu jednotek 50 procent.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×