Dialogové okno Předvolby modelování databáze (karta Logický diagram)

Tyto možnosti slouží k nastavení výchozích hodnot, které bude aplikace Microsoft Office Visio používat pro všechny relace modelování databáze, dokud nebudou nastaveny nové výchozí hodnoty.

Vždy odebrat z modelu

Klepnutím určíte, že při odstranění obrazce Entita, Zobrazení nebo Typ bude odebrána entita, zobrazení nebo typ z modelu i jeho vizuální znázornění (tj. příslušný obrazec Entita, Zobrazení nebo Typ) ze stránky výkresu.

Odebrat z modelu pouze při posledním výskytu v diagramu

Klepnutím určíte, že při odstranění obrazce Entita, Zobrazení nebo Typ bude z modelu odebrána entita, zobrazení nebo typ, ale pouze v případě, že neexistuje žádné jiné vizuální znázornění tabulky.

Nikdy neodebírat z modelu

Klepnutím určíte, že při odstranění obrazce Entita, Zobrazení nebo Typ bude odebráno pouze jeho vizuální znázornění (tj. příslušný obrazec Entita, Zobrazení nebo Typ) ze stránky výkresu. Instance entity, zobrazení nebo typu zůstane uchována v okně Tabulky a zobrazení nebo v okně Typy.

Dotázat se uživatele na další postup

Klepnutím určíte, že se při odstranění obrazce Entita, Zobrazení nebo Typ z diagramu vždy zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete odebrat obrazec, ale zachovat instanci entity, zobrazení nebo typu v okně Tabulky a zobrazení nebo v okně Typy, nebo zda chcete z diagramu odebrat obrazec i entitu, zobrazení nebo typ, který znázorňuje.

Zobrazit vztahy po přidání tabulky do diagramu

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zobrazit vztahy pro novou instanci tabulky, kterou přidáte na stránku výkresu.

Zobrazit vztahy po přidání typu do diagramu

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zobrazit vztahy pro nový typ, který přidáte na stránku výkresu.

Při zadávání synchronizovat konceptuální a fyzické názvy v nových tabulkách a sloupcích

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete synchronizovat konceptuální a fyzické názvy pro nově vytvářené tabulky, jakmile se změní název v diagramu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×