Dialogové okno Ověřit zdroje organizace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Ověřit zdroje organizace lze použít k opravě nesprávných informací o zdroji před vrácením zdroje.

Zobrazení dialogového okna

Toto dialogové okno se zobrazí, pokud při vrácení zdroje organizace se změnami dojde k chybě.

  1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Možnosti organizace a klepněte na příkaz Otevřít fond zdrojů organizace.

  2. Klepněte na tlačítko Otevřít/Přidat.

  3. Proveďte nesprávnou změnu zdroje rezervované nebo můžete přidat již existující zdroj.

  4. Klikněte na Uložit vzhled tlačítka .

Zobrazí se dialogové okno Ověřit zdroje organizace označující neplatná data, která způsobila chybu.

Podrobnosti

Chyba:     Zobrazí typ chyby, která způsobila zobrazení dialogového okna Ověřit zdroje organizace. Pokud se například pokusíte zadat název zdroje shodný s názvem jiného zdroje z fondu zdrojů organizace, bude v poli Chyba zobrazena položka Duplicitní název. Mezi další chyby patří neplatný Základní kalendář nebo neplatná hodnota vlastního Pole zdrojů. Pole obsahující chybu bude červeně zvýrazněno. Například duplicitní název zdroje bude zobrazen červeně. Není-li možné ověřit účet systému Windows, bude název účtu zobrazen červeně. Není-li základní kalendář součástí Globální šablona organizace, bude název kalendáře zobrazen červeně.

Název zdroje:     Zobrazí název zdroje, jehož informace způsobily chybu.

Účet systému Windows:     Zobrazí název účtu systému Windows pro zdroj, pokud byl identifikován.

Základní kalendář:     Zobrazí základní kalendář, který je používán jako Kalendář zdroje, jehož informace způsobily chybu.

Vlastní pole organizace nebo Vlastní kód osnovy:     Pokud jsou v globální šabloně organizace obsažena povinná vlastní pole organizace nebo vlastní Kódy osnovy, budou sloupce představující každý z nich zobrazeny v dialogovém okně Ověřit zdroje organizace bez ohledu na to, zda způsobily chybu. Tato pole zobrazují specifické hodnoty vlastních polí nebo vlastních kódů osnovy, které byly použity pro zdroj.

Aplikace Microsoft Office Project kontroluje hodnoty povinných vlastních polí organizace a vlastních kódů osnovy organizace, porovnává je s platnými hodnotami globální šablony organizace a zjišťuje, zda byly tyto hodnoty změněny v průběhu rezervace zdroje. Pokud Správce serveru odstranil hodnotu jakéhokoliv povinného vlastního pole organizace nebo vlastního kódu osnovy organizace v době, která uplynula od poslední rezervace zdroje, a rezervovaný zdroj má stále přiřazenu odstraněnou hodnotu, zobrazí se toto dialogové okno v případě, budete-li chtít zdroj vrátit.

Předpokládejme například, že byla pro zdroj použita hodnota povinného vlastního kódu osnovy organizace. Po vrácení zdroje do zdrojů organizace byla hodnota (ne však kód osnovy) odstraněna z globální šablony organizace. Při příští rezervaci zdroje bude třeba použít novou hodnotu pro tento kód osnovy, než bude možné zdroj vrátit.

  • Oprava informací o zdroji chybné organizace, klikněte na Zrušit v dialogovém okně zavřete ho. Vyberte název zdroje, který způsobil chybu a potom klikněte na Informace o zdroji Vzhled tlačítka . Proveďte požadované změny do pole název zdroje, kalendáře nebo vlastního pole. Klikněte na tlačítko OK a potom soubor opět uložte. Pokud je soubor uložený bez jeho následném otevření dialogu Ověřit zdroje organizace, odstraněn problém.

  • Pokud je v projektu mnoho zdrojů a toto dialogové okno je zobrazováno často, je třeba zvážit možnost importu zdrojů do projektu organizace. Při práci s Průvodcem importem zdrojů lze rychle zjistit a odstranit chyby ve zdrojích. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti organizace a poté klepněte na možnost Importovat zdroje do projektu organizace.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×