Dialogové okno Nastavit vlastnosti okenní součásti (karta Parapet)

Poznámka : Toto nastavení ovlivní všechny obrazce oken na stránce výkresu.

Zobrazit vnitřní parapet

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zobrazit okenní parapet na vnitřní straně okna. Po zaškrtnutí políčka jsou dostupné tyto možnosti:

Odsazení šířky: Zadejte nebo vyberte šířku odsazení okenního parapetu.

Odsazení hloubky: Zadejte nebo vyberte hloubku odsazení okenního parapetu.

Zobrazit vnější parapet

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zobrazit okenní parapet na vnější straně okna. Po zaškrtnutí políčka jsou dostupné tyto možnosti:

Odsazení šířky: Zadejte nebo vyberte šířku odsazení okenního parapetu.

Odsazení hloubky: Zadejte nebo vyberte hloubku odsazení okenního parapetu.

Window shape labeled to show window components

Obrázek tlačítka Odsazení hloubky (vnitřní parapet)

Obrázek tlačítka Odsazení šířky (vnitřní parapet)

Popisek 3 Vnitřní parapet

Popisek 4 Vnější parapet

Krok 5 Odsazení šířky (vnější parapet)

Bublinový popisek 6 Odsazení hloubky (vnější parapet)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×