Dialogové okno Nastavit možnosti zobrazení (karta Prostory)

Zobrazit popisky

Chcete-li zobrazit automaticky vypočítanou velikost prostoru, zvolte položku Vypočítaná oblast.

U popisků, které nechcete zobrazit u obrazce oblasti, zvolte položku *Vypnuto*.

Všechny ostatní hodnoty popisků jsou nastaveny v dialogovém okně Data obrazce.

Automatická velikost na

Zeď:  Na tento přepínač klepněte, jestliže chcete přichytit obrazec prostoru při změně velikosti k vnitřní straně zdí..

Zeď – referenční linka:   Na tento přepínač klepněte, jestliže chcete přichytit obrazec prostoru při změně velikosti k referenční lince zdi.

Poznámka : Toto nastavení nezaktualizuje obrazce prostoru, které jsou již umístěny na stránce. Ovlivní pouze nové obrazce prostoru, které přetáhněte na stránku, nebo existující obrazce v případě, že změníte jejich velikost.

Jednotky oblasti

Jednotky:   Vyberte měrné jednotky oblasti pro všechny obrazce prostoru na stránce výkresu. Pro obrazce prostoru můžete nastavit jiné měrné jednotky, než jste zadali pro stránku výkresu.

Přesnost:   Vyberte počet desetinných míst, která se budou zobrazovat při měření oblasti u všech obrazců prostoru na stránce výkresu.

Toto nastavení ovlivní všechny obrazce prostoru na stránce výkresu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×