Dialogové okno Nastavení mapy webu (karta Upřesnit)

Na kartě Upřesnit je možné omezit rozsah zjišťování webu, vybrat odkazy, které se mají zobrazit, a nastavit ověřování pro weby s ověřováním pomocí protokolu HTTP.

Kritéria vyhledávání

Analyzovat všechny zjištěné soubory

Prohledá všechny zjištěné odkazy bez ohledu na to, kde jsou umístěny soubory, na které tyto odkazy směřují.

Analyzovat soubory v rámci zadané domény

Vyhledá pouze odkazy, které se nacházejí v rámci vámi zadané domény. Pokud jste například zadali http://www.microsoft.com/cze jako webovou adresu pro zjišťování, budou během zjišťování prohledány pouze soubory na serverech v doméně www.microsoft.com/cze.

Pokud jste také vybrali možnost Zahrnout odkazy na soubory mimo vyhledávací kritéria, budou zahrnuty všechny odkazy mimo kritéria vyhledávání, ale nebudou vyhledány další odkazy.

Analyzovat soubory v rámci zadaného adresáře

Vyhledává pouze v souborech umístěných v rámci vámi zadané složky. Pokud jste například zadali http://www.microsoft.com/cze/office/visio/default.asp jako webovou adresu pro zjišťování, budou během zjišťování prohledány pouze soubory umístěné v adresáři visio (nebo ve všech jeho podadresářích). Budou prohledány všechny odkazy, které začínají www.microsoft.com/cze/office/visio/.

Zahrnout odkazy na soubory mimo vyhledávací kritéria

Obsahuje odkazy na soubory mimo kritéria pro vyhledávání, která jste zvolili výše. Šablona Mapa webu obsahuje všechny odkazy na soubory mimo kritéria vyhledávání, ale nevyhledá v těchto souborech další odkazy.

Pokud například vyberete možnost Analyzovat soubory v rámci zadané domény a zadáte http://www.microsoft.com/cze/default.asp jako webovou adresu pro zjišťování, bude zjišťování zahrnovat odkaz na soubor mimo doménu www.microsoft.com, ale nevyhledá v tomto souboru žádné další odkazy.

Zobrazit duplicitní odkazy jako rozbalitelné

Zobrazí duplicitní odkazy jako rozbalitelné obrazce. Pokud zaškrtnete tuto možnost, můžete klepnout pravým tlačítkem myši na duplicitní obrazec a klepnutím na příkaz Rozbalit zobrazit odkazy z obrazce.

Duplicitní odkazy jsou odkazy do stejného umístění z více než jednoho místa na webové stránce. Webová stránka například může obsahovat odkaz na domovskou webovou stránku z jedné nebo více oblastí na stránce. Na webové mapě se duplicitní odkazy zobrazí šedě.

Zjistit odkazy v rámci jazyka VBScript a JavaScript

Pokouší se zjistit odkazy v rámci skriptů obsahujících kódování HTML. (Skripty v kódování HTML jsou obvykle skryté v rámci značek komentáře, aby nedocházelo k omylům v případě starších prohlížečů, které skripty nepodporují.)

Poznámka : Tuto možnost používejte opatrně, protože vyhledávací skripty mohou být příčinou nestability během zjišťování webu.

Sloučení

Sloučit nerozbalitelné odkazy

Konsoliduje nerozbalitelné odkazy do jediného obrazce. Nerozbalitelné odkazy jsou odkazy do souborů, které obvykle neobsahují odkazy (například grafické soubory).

Ignorovat identifikátory rozdělení (např. #xyz)

Konsoliduje odkazy s identifikátory rozdělení do jediného obrazce. Odkazy s identifikátory rozdělení obsahují za adresou znak # (například abc.htm#xyz).

Ignorovat součásti dotazů (např. ?xyz=1)

Konsoliduje odkazy se součástmi dotazů do jediného obrazce. Odkazy se součástmi dotazů obsahují za adresou znak ? (například abc.htm?xyz=1). Součásti dotazů se obvykle používají se skripty na straně serveru.

Vlastnosti Internetu

Vlastnosti Internetu

Otevře dialogové okno Vlastnosti Internetu pro aplikaci Internet Explorer, ve kterém je možné upravit obsah nebo filtry zabezpečení pro zjišťování webu. (Šablona Mapa webu používá součásti aplikace Internet Explorer k zjišťování webu.)

Ověřování HTTP

Název

Zadejte název pro veškerá ověřování HTTP požadovaná na webu, kde má proběhnout zjišťování. Tato možnost se týká pouze ověřování HTTP, netýká se žádného zabezpečení na úrovni sítě, ke které je nutné získat přístup. Tyto informace nejsou při ukončení aplikace Microsoft Office Visio uloženy.

Heslo

Zadejte heslo pro ověřování HTTP požadované na webu, kde má proběhnout zjišťování. Tato možnost se týká pouze ověřování HTTP, netýká se žádného zabezpečení na úrovni sítě, ke které je nutné získat přístup. Tyto informace nejsou při ukončení aplikace Visio uloženy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×