Dialogové okno Nastavení mapy webu (karta Rozložení)

Karta Rozložení slouží k nastavení rozsahu zjišťování webu, stylu rozložení pro generovanou mapu webu, textu zobrazeného v obrazcích odkazů a velikosti obrazců odkazů podle úrovně.

Zjišťování

Maximální počet úrovní

Zadejte počet úrovní (1-12), které mají být zjištěny.

A Web site map consisting of several levels of links

Mapa webu se dvěma zjištěnými úrovněmi.

Maximální počet odkazů

Zadejte maximální počet webových odkazů, které chcete prohledat. Tato šablona používá obrazce, které představují odkazy, takže přidá do mapy webu obrazec pro každý nalezený odkaz.

Pokud bude maximální počet odkazů, který zadáte, vyšší, než je počet odkazů na webu, kde probíhá mapování, budou zjištěny všechny odkazy webu. Maximální počet je 5 000.

Dokončit aktuální úroveň po zjištění maximálního počtu odkazů

Dokončí zjišťování úrovně webu i v případě, že šablona Mapa webu zjistí maximální vámi zadaný počet odkazů.

Předpokládejme například, že jste pro vaši mapu webu zadali maximálně 500 odkazů. Pokud šablona zjišťuje třetí úroveň odkazů a dosáhne hodnoty 500 odkazů, bude v případě, že je tato možnost zaškrtnuta, pokračovat, dokud nezjistí všechny odkazy ve třetí úrovni.

Styl rozložení

Umístění

Zobrazí styl umístění obrazce pro počáteční rozložení mapy webu.

Směrování

Zobrazí styl spojnice pro počáteční rozložení mapy webu.

Upravit rozložení

Otevře dialogové okno Rozložení obrazců, které lze použít ke změně možností počátečního rozložení mapy webu.

Text obrazce

Výchozí text obrazce

Absolutní adresa URL   Zobrazí úplnou adresu URL od kořene.

Relativní adresa URL   Zobrazí adresu URL odkazu ve vztahu k nadřazené adrese.

Pouze název souboru   Zobrazí název jednotlivých souborů odkazů.

Název HTML   Zobrazí text v rámci jednotlivých značek <TITLE>.

Bez textu   Na jednotlivých odkazech nezobrazí žádný text.

Velikost obrazce

Velikost obrazce se liší podle úrovně

Podle úrovně se liší velikost obrazců odkazů. Je například možné, že budete chtít, aby obrazce, které jsou blíže ke kořeni, byly větší.

Kořen

Nastaví velikost odkazu kořene.

Úroveň 1

Nastaví velikost první úrovně odkazů.

Úroveň 2

Nastaví velikost druhé úrovně odkazů.

Další úrovně

Nastaví velikost zbývajících úrovní odkazů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×