Dialogové okno Nastavení mapy webu (karta Protokoly)

Některé odkazy webů nemají přidruženy soubory, ale místo toho odvozují syntaxi z protokolu. Například protokoly Mailto a NEWS nemají přidruženy typy souborů. Na kartě Protokoly můžete určit, které protokoly budou zahrnuty v mapě webu a které obrazce je budou představovat.

Název

Zobrazuje název typu protokolu, například Diskusní skupina nebo Hledat. Zaškrtnutím políčka vlevo od názvu protokolu jej přidejte mezi obrazce v mapě webu.

Chcete-li příslušný typ protokolu vynechat při zjišťování, ale současně ho chcete ponechat v seznamu pro zjišťování v budoucnu, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od názvu typu protokolu.

Protokoly

Zobrazuje protokoly v každém typu protokolů. Například typ protokolu Diskusní skupina obsahuje protokoly NEWS a NNTP.

Obrazec

Zobrazuje obrazec, který představuje typ protokolu v generované mapě webu.

Přidat

Otevře dialogové okno Přidat protokoly, ve kterém můžete přidat typ protokolu do seznamu Protokoly.

Změnit

Otevře dialogové okno Upravit protokoly, ve kterém můžete upravit vlastnosti typu protokolů, například které protokoly bude obsahovat a který obrazec bude představovat odkazy tohoto typu.

Odebrat

Odebere vybraný typ protokolů ze seznamu Protokoly. Jestliže odeberete typ protokolu, nezobrazí se v seznamu v žádném budoucím zjišťování webu. Bude nutné jej ručně znovu vytvořit nebo klepnout na tlačítko Výchozí, které obnoví všechny výchozí hodnoty (a také vrátí zpět všechny změny, které jste provedli).

Chcete-li příslušný typ protokolu vynechat při zjišťování, ale současně ho chcete ponechat v seznamu pro zjišťování v budoucnu, zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od názvu typu protokolu.

Výchozí nastavení

Obnoví v seznamu Protokoly výchozí typy protokolů, včetně odstraněných, a vrátí zpět všechny provedené změny.

Poznámka : Protokol HTTP není na kartě Protokoly uveden, protože jej nelze odebrat nebo zakázat. Všechny odkazy HTTP jsou přiřazeny obrazci na základě přípony odkazovaného souboru.

Povolit vše

Vybere všechny typy protokolů v seznamu Protokoly.

Zakázat vše

Zruší výběr všech typů protokolů v seznamu Protokoly.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×